Petr Zachariáš

Jmenuji se Petr Zachariáš a jsem homeopat s více než 16 letou praxí. Bylo mi 18 let, když jsem se s homeopatií setkal poprvé. Od té chvíle jsem věděl, že je to přesně to, co chci dělat až do konce svého života. 

 

Moje začátky

 • Koupil jsem všechny knihy, které tehdy byly dostupné na trhu a započal jsem intenzivní samostudium. Současně se mi podařilo domluvit se s paní homeopatkou, která mě tehdy léčila, že mě homeopatii bude učit. 
 • Docházel jsem k ní jednou za dva týdny a ostatní dny se učil sám doma. Dá se říct, že jsem v té době homeopatii zcela propadl a nebyl jsem schopen myslet na nic jiného. Stala se smyslem mého života, mým hnacím motorem a inspirací. 
 • Rok poté jsem se přihlásil na Homeopatickou akademii v Praze a současně jsem jezdil jednou měsíčně na praktický výcvik v homeopatii, který v té době vedl velmi zkušený homeopat, jenž homeopatii studoval v Indii, MUDr. Pavel Dufek.

 • Výcvik ale netrval dlouho, protože lidé dojížděli z velké dálky a po třech supervizích jsem byl jediný, kdo zůstal, takže jsem nemohl dál pokračovat. Po ukončení studia na Homeopatické akademii jsem si otevřel vlastní praxi, kterou jsem měl nejdříve doma, a poté společně s Mgr. Jiřím Čehovským.

Studium u Prof. George Vithoulkase

 • V r. 2009 jsem začal studovat pod vedením Prof. George Vithoulkase na International Academy of Classical Homeopathy (IACH) a v červenci 2010 jsem ukončil základní kurz složením závěrečných zkoušek s nejlepším výsledkem z praktické části s bodovým ohodnocením 94 %.

Postgraduální studium u Prof. George Vithoulkase

 • Ve studiu u Prof. Vithoulkase jsem dále pokračoval ještě dalších 7 let. V letech 2011-2017 jsem pod jeho přímým vedením absolvoval dalších 6 postgraduálních kurzů. První kurz s názvem Levels of Health se týkal podrobného studia a praktické aplikace úrovní zdraví, druhé dva se týkaly praktické aplikace Hahnemannova Organonu a čtvrtý, pátý a šestý byl praktický klinický výcvik pod vedením Prof. George Vithoulkase se zaměřením na obtížné a komplikované případy.

Výuka homeopatie a založení Prague College of Classical Homeopathy

 • Již v roce 2006 jsem se začal intenzivně věnovat homeopatickému vzdělávání studentů. Otevřel jsem první Praktický klinický výcvik v homeopatii, který byl zaměřen na praktickou výuku homeopatie.
 • V roce 2007 jsem otevřel Intenzivní roční výcvik v homeopatii. Jednalo se o strukturovaný vzdělávací program pro studenty homeopatie nebo pro ty, kteří chtěli do homeopatie více proniknout. Studium trvalo 1 rok a bylo zakončeno písemnou a ústní zkouškou.
 • V říjnu 2008 jsem otevřel další Praktický klinický výcvik v homeopatii a také nový 2-letý vzdělávací program pro homeopaty s názvem: 2-letý intenzivní výcvik v homeopatii.
 • V roce 2009 jsem po dlouhých přípravách otevřel 3letý intenzivní výcvik v homeopatii, jehož součástí je podrobná výuka homeopatie, více než 200 hodin klinické praxe a výuka medicínských znalostí pro nelékaře. Tento praktický klinický výcvik se dodnes těší vzrůstající popularitě a je nejkomplexnějším kurzem na Prague College of Classical Homeopathy.

Publikační činnost

 • V roce 2015 jsem začal publikovat kvízy týkající se klinických případů v internetovém zahraničním měsíčníku Homeopathy for everyone, které se staly velmi populární mezi studenty po celém světě. Některé z mých případů byly doporučeny Prof. Georgem Vithoulkasem k publikování v řeckém lékařském homeopatickém časopise. Další z mých případů také vyšly v odborných časopisech v Maďarsku a Německu.
 • Ve stejném roce jsem publikoval svou první knihu s názvem Klasická homeopatie v teorii a praxi.

Charitativní pomoc v Keni

 • V roce 2016 jsem se zúčastnil jako dobrovolník homeopatické mise v Keni pod patronací Abha light foundation, kde jsem působil v rámci mobilních klinik jako jeden z homeopatů a zároveň přednášel pro místní kolegy a předával jim své zkušenosti.

Zahraniční publikační a lektorská činnost

 • Na konci roku 2016 byla moje první kniha s názvem Klasická homeopatie v teorii a v praxi přeložena do anglického jazyka a vyšla jako e-book.
 • Ve stejném roce byla otevřena pobočka Prague College of Classical Homeopathy v Košicích, kde v současné době probíhá 3-letý intenzivní výcvik v homeopatii.
 • V roce 2017 vydávám svoji druhou knihu jako ebook v anglickém jazyce s názvem Case quizes and clinical hints.
 • Od roku 2016 jsem začal přednášet pokročilou materii mediku pro studenty z celého světa v rámci kurzu Polychrests in depth & comparative materia medica.

Zahraniční publikační a lektorská činnost

 • V r. 2018 spouštím svůj dlouho připravovaný projekt - vzdělávací online platformu s názvem PCCH Mentoring Club, jejíž cílem je poskytnout absolventům a praktikujícím homeopatům program pro konstantní zkvalitňování jejich znalostí a dovedností. Hlavním posláním klubu je stát se zdrojem spolehlivých a ověřených informací, díky kterým jeho členové nejen profesně rostou, ale zároveň si udržují svoji motivaci a zapálení, které jako homeopaté potřebují.