Petr Zachariáš

Petr Zachariáš je zakladatel a hlavní lektor na Prague College of Classical Homeopathy a homeopat s 16letou praxí. Petr zasvětil velkou část dosavadního života teoretické i praktické výuce klasické homeopatie.

 
 • Nejdříve studoval homeopatii na Homeopatické akademii v Praze po dobu 5 let. Později na stejnojmenné škole přednášel a publikoval mnoho článků, a to jak pro veřejnost (časopis Květy r. 2006), tak pro homeopaty.
 • V letech 2007 - 2010 pořádal semináře s významnými světovými homeopaty jako Dr. A. U. Ramakrishnan, Dr. S. K. Banerjea, Dr. Jorgos Kavouras a Erik Van Woensel.

Studium u Prof. George Vithoulkase

 • V r. 2008 začal studovat pod vedením Prof. George Vithoulkase na International Academy of Classical Homeopathy (IACH) a v červenci 2010 ukončil 3leté studium na International Academy of Classical Homeopathy úspěšným složením závěrečných zkoušek s nejlepším výsledkem z praktických případů z celého ročníku s bodovým ohodnocením 94 %.

Výuka homeopatie a založení Prague College of Classical Homeopathy

 • V roce 2006 se začal intenzivně věnovat homeopatickému vzdělávání studentů. Otevřel první Praktický klinický výcvik v homeopatii, který byl zaměřen na praktickou výuku homeopatie.
 • V roce 2007 otevřel Intenzivní roční výcvik v homeopatii. Jednalo se o strukturovaný vzdělávací program pro studenty homeopatie nebo pro ty, kteří chtěli do homeopatie více proniknout. Studium trvalo 1 rok a bylo zakončeno písemnou a ústní zkouškou.
 • V říjnu 2008 otevřel další Praktický klinický výcvik v homeopatii a také nový 2-letý vzdělávací program pro homeopaty s názvem: 2-letý intenzivní výcvik v homeopatii.
 • V roce 2009 byl otevřen 3letý intenzivní výcvik v homeopatii, jehož součástí je podrobná výuka homeopatie, více než 200 hodin klinické praxe a výuka medicínských znalostí pro nelékaře. Tento praktický klinický výcvik se dodnes těší vzrůstající popularitě a je nejkomplexnějším kurzem na Prague College of Classical Homeopathy.

Postgraduální studium u Prof. George Vithoulkase

 • V letech 2011-2017 absolvoval 6 postgraduálních kurzů pod vedením Prof. George Vithoulkase na International academy of Classical Homeopathy. První kurz s názvem Levels of Health se týkal podrobného studia a praktické aplikace úrovní zdraví, druhé dva se týkaly praktické aplikace Hahnemannova Organonu a čtvrtý a pátý byl praktický klinický výcvik pod vedením George Vithoulkase se zaměřením na obtížné a komplikované případy.

Publikační činnost
 • V roce 2015 začal publikovat kvízy týkající se klinických případů v internetovém zahraničním měsíčníku Homeopathy for everyone, které se staly velmi populární mezi studenty po celém světě. Některé z jeho případů byly doporučeny Prof. Georgem Vithoulkasem k publikování v řeckém lékařském homeopatickém časopise. Jeho případy také vyšly v odborných časopisech v Maďarsku a Německu.
 • Ve stejném roce také publikoval svou první knihu s názvem Klasická homeopatie v teorii a praxi a o dva roky později svou druhou knihu s názvem Case quizes and clinical hints for devoted students of classical homeopathy, která vyšla jako e-book v anglickém jazyce.

Charitativní pomoc v Keni
 • V roce 2016 se zúčastnil jako dobrovolník homeopatické mise v Keni pod patronací Abha light foundation, kde působil v rámci mobilních klinik jako jeden z homeopatů a zároveň přednášel pro místní kolegy a předával jim své zkušenosti.

Zahraniční publikační a lektorská činnost
 • Na konci roku 2016 byla Petrova první kniha s názvem Klasická homeopatie v teorii a v praxi přeložena do anglického jazyka a vyšla jako e-book.
 • Ve stejném roce byla otevřena pobočka Prague College of Classical Homeopathy v Košicích, kde v současné době probíhá 3-letý intenzivní výcvik v homeopatii.
 • V roce 2017 vydává svoji druhou knihu jako ebook v anglickém jazyce s názvem Case quizes and clinical hints.

Mentoring club
 • V r. 2018 spouští svůj dlouho připravovaný projekt - vzdělávací online platformu s názvem PCCH Mentoring Club, jejíž cílem je motivovat homeopaty ke konstantnímu studiu a sebezdokonalování svých znalostí. Více o Mentoring clubu naleznete na těchto stránkách v sekci Mentoring Club.