Náš tým

Jsme lidé, kteří milují svoji práci. Výuka je pro nás srdeční záležitost, a proto děláme vše proto, aby každý náš kurz byl pro vás nezapomenutelným zážitkem a vždy jste se k nám rádi vraceli.

 
 

Petr Zachariáš, Dip. IACH

Petr Zachariáš je zakladatelem a hlavním lektorem na Prague College of Classical Homeopathy. Homeopatii se profesionálně věnuje více než 16 let.
Homeopatii zpočátku studoval soukromě u zkušené praktikující homeopatky a později absolvoval Homeopatickou akademii Mgr. Jiřího Čehovského. Zúčastnil se klinického výcviku MUDr. Pavla Dufka a mnoha důležitých seminářů se zahraničními homeopaty, pořádaných u nás i v zahraničí.

V roce 2010 ukončil 3-leté studium na International Academy of Classical Homeopathy (IACH) pod vedením Prof. George Vithoulkase složením závěrečné zkoušky s vyznamenáním. U Prof. Vithoulkase nadále studuje v rámci postgraduálních programů.

Více

Ing. Hana Poukarová

Hana Poukarová je absolventkou Managementu zdravotnických služeb na VŠE, 3 letého intenzivního výcviku a 2 letého postgraduálního kurzu na Prague College of Classical Homeopathy. Úspěšně ukončila také studium na International Academy of Classical Homeopathy v Řecku. 

Jejím úkolem je učit studenty homeopatickou angličtinu a práci s homeopatickým software Radar Opus. Komunikuje s vámi také ohledně administrativních záležitostí školy a spravuje naše aktivity na sociálních sítích.

M.Ed. Tereza Porubová, DiS.

Tereza Porubová je absolventka 3letého intenzivního výcviku a 2letého postgraduálního kurzu na Prague College of Classical Homeopathy, Vysoké odborné školy v Plzni oboru Zdravotnický záchranář a pedagogické fakulty v Sydney. Má mnohaletou praxi profesionálního zdravotnického záchranáře a vrchní sestry zdravotnické záchranné služby.

Je garantkou kurzu Medicínského minima a první pomoci.

Mgr. Jiří Majstr

Vystudoval obor Diplomovaný zdravotnický záchranář na Vyšší zdravotnické škole, bakalářský studijní obor Zdravotnický záchranář a magisterský studijní obor Ochrana obyvatelstva - Civilní nouzová připravenost na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Od roku 2015 studuje doktorský studijní obor Ochrana obyvatelstva na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze.

Odbornou praxi zdravotnického záchranáře vykonává od roku 2003 v Jihočeském kraji, působí ve výjezdových skupinách s lékařem, bez lékaře a na letecké záchranné službě. 2 roky pracoval na anesteziologicko-resuscitačním oddělení Nemocnice České Budějovice a.s. Od roku 2008 působí na pozici odborného asistenta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde vyučuje odborné zdravotnické předměty.

Věnuje se školení první pomoci pro širokou veřejnost, firmy, školy a zájmové skupiny.