Ricinus na podporu kojení aneb
největší mýtus mezi maminkami

Kdybych měl udělat přehled nejčastějších otázek, které dostávám od kojících maminek a těhotných žen, vyhrála by tato: “Jaký lék si mám vzít, když nebudu mít dost mléka pro své miminko? Slyšela jsem o léku Ricinus communis, že prý podporuje laktaci. Mohu si ho tedy vzít?"
A protože se dotazy tohoto typu množí a já vždy odpovídám stejně, rozhodl jsem se napsat tento článek s cílem vnést do této problematiky trochu světla a rozšířit tyto informace mezi maminky, které toto téma zajímá. Aby však bylo možno tento dotaz uspokojivě zodpovědět, je nutné připomenout si několik důležitých faktů týkajících se homeopatické léčby jakéhokoliv problému.
 

Je to skutečně homeopatie?

Homeopatický lék je vždy vybírán na základě individuálního komplexu symptomů, protože jeden symptom sám o sobě není informací, která homeopatovi pomáhá pochopit, jakým specifickým (individuálním) způsobem funguje organismus daného člověka během určité choroby jako celek. A nedostatek mateřského mléka zde není vyjímkou.

Prakticky to znamená, že pokud kdokoliv dává nebo používá homeopatické léky pouze na základě diagnózy (myslím tím univerzální doporučení léku Thuja "na bradavice", Silica "před očkováním" nebo Ricinus "na málo mléka"), není to homeopat. V takovém případě se dokonce nejedná ani o homeopatickou léčbu, a to i přesto, že daný člověk užije homeopatický lék.

Takový postup je naopak typický pro konvenční medicínu (předepsání bez individualizace symptomů na základě diagnózy a lokálních symptomů) a základní princip homeopatie, tedy individualizace, je při takovém postupu zcela ignorován.

Homeopatický lék vs pacient

Symptomatologie každého léku reprezentuje odchylku od pacientova perfektního zdraví a naším posláním je rozpoznat tuto odchylku v celé její šíři u reálného pacienta a přiřadit ji ke správnému léku. Cílem je změnit tuto odchylku (chorobný stav) ve zdraví.

Obraz léku je souhrnem všech symptomů, které vzešly z provingu (zkoušky léku) u velké skupiny lidí obou pohlaví a různých věkových skupin. Z toho důvodu jeden pacient nemůže nikdy mít všechny tyto symptomy, ale jen některé z nich. Pamatujte si, že pacient nemusí mít všechny symptomy léku, ale lék musí mít všechny charakteristické (intenzivní a zvláštní) symptomy pacienta.

Co se nesmí stát při léčbě nedostatečné laktace?

Nezapomeňte, že k tomu, aby léčba byla homeopatická, nestačí jen podat homeopatický lék. Je nutno podat správný (individuálně vybraný) homeopatický lék. Pokud lék nebude správně zvolen na základě individuálních symptomů a homeopat nedokáže zjistit všechny projevy (symptomy), které tvoří chorobný stav maminky (a jehož součástí je problém s laktací), nemůže nikdy správný lék najít a nejen to.

Nemůže pak ani vyhodnotit reakci na tento lék, protože neví, jaké další symptomy by daný lék měl ovlivnit. A pokud maminka dostane nebo si na základě rady z internetu vezme lék pouze na základě informace "nemám dost mléka", bude tento lék působit lokálně, což znamená negativně.

Ve chvíli, kdy je totiž lék předepsán pouze lokálně, tedy na základě diagnózy, hrozí velmi vysoké riziko, že pokud dojde např. k nastartování tvorby mateřského mléka, objeví se krátce poté jiné problémy, které si maminka často nespojí s užitím léku "na laktaci", a lék pak doporučuje dále i dalším ženám, protože "na laktaci" ji přece pomohl.

Jednoduše tak posuzuje svůj stav pouze na základě toho, zda má či nemá mléko a nové vzniklé potíže s tím nedává do jakékoliv souvislosti.

Problémy s laktací jsou vždy součástí většího celku

Problémy s laktací mohou mít různé příčiny (hormonální, psychické, metabolické, mechanické nebo se mohou rozvinout jako následek prodělané infekce, dehydratace, úrazu, šoku, prochlazení atd.), ale nikdy nejsou jen lokálním problémem.

Velmi zjednodušeně se dá říci, že organismus si z nějakého důvodu dostatečnou produkci mléka "nemůže dovolit".

Může se jednat např. o situaci, kdy je žena anemická (chudokrevná) či během porodu nebo krátce po něm ztratí větší množství tekutin, než je její organismus schopen tolerovat (např. v důsledku krvácení, pocení či silných průjmů). V takovém případě je pro organismus jakákoliv další ztráta tělesných tekutin riziková. To organismus samozřejmě ví a snaží se chránit sebe sama jak nejlépe umí tím, že vytvoří symptomy, které další ztrátu tekutin zcela znemožní. Nevytvoří jen problém s laktací, ale komplex dalších symptomů, které homeopat musí nalézt a spojit si je dohromady, aby byl schopen identifikovat chorobný stav v celé šíři.

Jedině tak je totiž možné nalézt lék, který bude mít skutečně hluboký a dlouhodobý léčebný efekt na pacientův organismus.

Pokud se budeme držet tohoto příkladu, můžeme říci, že silné průjmy na začátku (ztráta tělesných tekutin) vyčerpají organismus (vyvedou jej z rovnováhy), a ten pak podnikne protiopatření (symptomy), jejichž cílem bude zabránit dalším ztrátám tekutin odkudkoliv, tedy i prostřednictvím kojení.

Může se např. rozvinout stav, kdy kromě ztráty produkce mléka homeopat zjistí, že se žena přestala potit, i když je jí horko, ale povrch těla je neobvykle studený.

Pokud se k tomu objeví např. strach či úzkost večer, když je tma, zejména při zavírání očí, a homeopat potvrdí, že rozvoji celého stavu předcházela právě velká ztráta tekutin, např. ve formě silného průjmu, lék který doporučí, bude Camphora. Nedává jej "na laktaci", ale na celkový stav, jehož součástí jsou problémy s nedostatkem mléka.

Ricinus "v akci"

Když taková maminka dostane Ricinus (a ten, podobně jako v tomto případě, neodpovídá celkovému stavu), bude tento lék v některých případech stimulovat mléčné žlázy k tvorbě mléka a tím donutí organismus "pustit" mléko.

Ten na to ale není v dané chvíli připraven (naopak se tomu snaží bránit skrze sníženou či pozastavenou laktaci), protože ví, že další ztráta tekutin, by vedla k zásadnímu oslabení organismu a tím k rozvoji vážnějších (hlubších) problémů.

Pokud jej tedy něco donutí "pustit mléko" bez toho, aniž by došlo zároveň ke zlepšení celkového stavu, vyčerpá kojení organismus ještě více a ten se "přepne" na jinou úroveň zdraví.

V této chvíli má maminka mléko, ale organismus má mnohem nižší úroveň zdraví (vitality), což jde ruku v ruce s celkovým zhoršením a objevením se nových symptomů v úplně jiných oblastech, např. podrážděnost, nespavost, úzkosti, ztráta chuti do života atd.

Tyto nové symptomy nejsou ve skutečnosti novou chorobou, ale pouze hlubším projevem vyčerpání, ke kterému přispěla další ztráta tělesných tekutin, na kterou organismus v dané chvíli nebyl připraven, a ke které jej přinutil špatně vybraný a tím pádem negativně působící homeopatický lék.

A právě vzhledem k jiné povaze nových symptomů je tak těžké si je spojit či dát do souvislosti s podáním léku "na laktaci", zejména pro někoho, kdo není s tímto mechanismem obeznámen.

Maminka bude jednoduše řečeno jen více dehydratovaná, což povede ke zhoršení únavy a celkového stavu. Bude mít sice mléko pro své dítě, ale celkově ji nebude lépe.

A kvalitu mléka, kterou produkuje vyčerpaný, dehydratovaný a anemický organismus si určitě dokážete sami představit. Není ojedinělé, že dítě, které takovéto mléko dostává, začne samo mít problémy, např. podrážděnost, zhoršení spánku atd. Důvodem je jednoduše to, že mléko nedává organismu dítěte vše, co potřebuje, a to pak snadněji onemocní, ať už akutně nebo chronicky.

Jaká je situace v případě podání správného léku?

Pokud ale tato žena dostane správný lék, zlepší se anémie, bude mít více energie, obnoví se pocení, upraví pocity horka a chladu, zmizí bledost, úzkosti, zlepší se spánek, obnoví se laktace a mléko bude velmi kvalitní. Protože organismus maminky bude mnohem vitálnější celkově, projeví se to nejen na množství mléka, ale také na jeho kvalitě.

Případ z praxe

Vzpomínám si na jednu svojí klientku ze Slovenska, která měla problémy s nedostatečnou laktací. Zjistil jsem, že od začátku těhotenství se u ní objevily velmi silné úzkosti o ještě nenarozené dítě a porod byl nepostupující. Po porodu měla retenci moči a laktace byla nedostatečná.

Pro laika je toto jen hromada nesourodých informací, ale homeopat vidí vzorec symptomů, v tomto případě charakteristický pro lék Causticum. To také během následujících 24 hodin nejen spustilo laktaci, ale výrazně zlepšilo její celkový stav včetně úzkostí.

Příklad č. 2 - Aconitum

PDalší případ, se kterým se homeopat může setkat, je např. situace, kdy žena, u které se rozvine problém s nedostatečnou laktací, zažila během porodu silný úlek poté, když se její dítě narodilo přidušené a ona se velmi bála o jeho život, bušilo jí srdce, nemohla dýchat a měla extrémní strach, že její dítě nepřežije. V takovém případě bude indikováno Aconitum, zejména pokud se u této ženy objeví i retence moči.

Příklad č. 3 - Agnus castus

V jiném případě se může jednat o případ ženy, která nemá mléko, je velmi vyčerpaná, stěžuje si na zapomínání, které se poslední dobou zhoršuje, má výraznou úzkost o své zdraví a stavy, kdy říká, že za týden (nebo jinou krátkou dobu) zemře.

Pokud homeopat dále zjistí, že tato žena byla v historii výrazně sexuálně promiskuitní, lékem pro ni bude Agnus castus, který v tomto případě odstraní nejen problémy s laktací, ale i celkové vyčerpání, problém s pamětí a úzkosti.

Agnus castus odpovídá stavu celkového vyčerpání organismu, které je důsledkem excesivní sexuální aktivity. Prvním z příznaků, které se u ženy projeví, je ztráta chuti na sex (v důsledku sexuálních excesů) a vyčerpání pak dále postupuje do fyzické, emoční i mentální roviny.

Ztráta schopnosti produkovat mléko je v tomto případě jen jedním z projevů celkového zhroucení organismu, které nastalo po specifické etiologii (sexuální excesy) v historii.

Nejsou to jediné léky, po kterých je možné sáhnout

Léků, které mohou být použity u problémů s laktací jsou desítky, a pouze zjištění celkového stavu a odpovídající (individualizovaný) lék bude mít maximální efekt nejen na produkci mléka, ale i na zdraví ženy celkově. Vždy však musí souhlasit i ostatní symptomy.

Jak najít homeopatický lék u akutních potíží?

Pokud patříte mezi maminky, které používají při nezávažných akutních stavech svých dětí homeopatické léky, tak právě pro vás jsem připravil tento webinář zdarma, kde se dozvíte, jak najít přesný homeopatický lék u akutních stavů. Webinář začíná dnes ve 20:00.