Ricinus na podporu kojení aneb největší mýtus mezi maminkami

Kdybych měl udělat přehled nejčastějších otázek, které dostávám od kojících maminek a těhotných žen, vyhrála by tato:

“Jaký lék si mám vzít, když nebudu mít dost mléka pro své miminko? Slyšela jsem o léku Ricinus communis, že prý podporuje laktaci. Mohu si ho tedy vzít?"

A protože se dotazy tohoto typu množí a já vždy odpovídám stejně, rozhodl jsem se napsat tento článek s cílem vnést do této problematiky trochu světla a rozšířit tyto informace mezi maminky, které toto téma zajímá. 

Aby však bylo možno tento dotaz uspokojivě zodpovědět, je nutné připomenout si několik důležitých faktů týkajících se homeopatické léčby jakéhokoliv problému.

 

Je to skutečně homeopatie?

Homeopatický lék je vždy vybírán na základě individuálního komplexu symptomů, protože jeden symptom sám o sobě není informací, která homeopatovi pomáhá pochopit, jakým specifickým (individuálním) způsobem funguje organismus daného člověka během určité choroby jako celek. A nedostatek mateřského mléka zde není vyjímkou.

Prakticky to znamená, že pokud kdokoliv dává nebo používá homeopatické léky pouze na základě diagnózy (myslím tím univerzální doporučení léku Thuja "na bradavice", Silica "před očkováním" nebo Ricinus "na málo mléka"), není to homeopat. V takovém případě se dokonce nejedná ani o homeopatickou léčbu, a to i přesto, že daný člověk užije homeopatický lék.

Takový postup je naopak typický pro konvenční medicínu (předepsání bez individualizace symptomů na základě diagnózy a lokálních symptomů) a základní princip homeopatie, tedy individualizace, je při takovém postupu zcela ignorován.

Co se nesmí stát při léčbě nedostatečné laktace?

Nezapomeňte, že k tomu, aby léčba byla homeopatická, nestačí jen podat homeopatický lék. Je nutno podat správný (individuálně vybraný) homeopatický lék. Pokud lék nebude správně zvolen na základě individuálních symptomů a homeopat nedokáže zjistit všechny projevy (symptomy), které tvoří chorobný stav maminky (a jehož součástí je problém s laktací), nemůže nikdy správný lék najít a nejen to.

Nemůže pak ani vyhodnotit reakci na tento lék, protože neví, jaké další symptomy by daný lék měl ovlivnit. A pokud maminka dostane nebo si na základě rady z internetu vezme lék pouze na základě informace "nemám dost mléka", bude tento lék působit lokálně, což znamená negativně.

Ve chvíli, kdy je totiž lék předepsán pouze lokálně, tedy na základě diagnózy, hrozí velmi vysoké riziko, že pokud dojde např. k nastartování tvorby mateřského mléka, objeví se krátce poté jiné problémy, které si maminka často nespojí s užitím léku "na laktaci", a lék pak doporučuje dále i dalším ženám, protože "na laktaci" ji přece pomohl.

Jednoduše tak posuzuje svůj stav pouze na základě toho, zda má či nemá mléko a nové vzniklé potíže s tím nedává do jakékoliv souvislosti.

Problémy s laktací jsou vždy součástí většího celku

Problémy s laktací mohou mít různé příčiny (hormonální, psychické, metabolické, mechanické nebo se mohou rozvinout jako následek prodělané infekce, dehydratace, úrazu, šoku, prochlazení atd.), ale nikdy nejsou jen lokálním problémem.

Velmi zjednodušeně se dá říci, že organismus si z nějakého důvodu dostatečnou produkci mléka "nemůže dovolit".

Může se jednat např. o situaci, kdy je žena anemická (chudokrevná) či během porodu nebo krátce po něm ztratí větší množství tekutin, než je její organismus schopen tolerovat (např. v důsledku krvácení, pocení či silných průjmů). V takovém případě je pro organismus jakákoliv další ztráta tělesných tekutin riziková. To organismus samozřejmě ví a snaží se chránit sebe sama jak nejlépe umí tím, že vytvoří symptomy, které další ztrátu tekutin zcela znemožní. Nevytvoří jen problém s laktací, ale komplex dalších symptomů, které homeopat musí nalézt a spojit si je dohromady, aby byl schopen identifikovat chorobný stav v celé šíři.

Jedině tak je totiž možné nalézt lék, který bude mít skutečně hluboký a dlouhodobý léčebný efekt na pacientův organismus.

Pokud se budeme držet tohoto příkladu, můžeme říci, že silné průjmy na začátku (ztráta tělesných tekutin) vyčerpají organismus (vyvedou jej z rovnováhy), a ten pak podnikne protiopatření (symptomy), jejichž cílem bude zabránit dalším ztrátám tekutin odkudkoliv, tedy i prostřednictvím kojení.

Může se např. rozvinout stav, kdy kromě ztráty produkce mléka homeopat zjistí, že se žena přestala potit, i když je jí horko, ale povrch těla je neobvykle studený.

Pokud se k tomu objeví např. strach či úzkost večer, když je tma, zejména při zavírání očí, a homeopat potvrdí, že rozvoji celého stavu předcházela právě velká ztráta tekutin, např. ve formě silného průjmu, lék který doporučí, bude Camphora. Nedává jej "na laktaci", ale na celkový stav, jehož součástí jsou problémy s nedostatkem mléka.

Ricinus "v akci"

Když taková maminka dostane Ricinus (a ten, podobně jako v tomto případě, neodpovídá celkovému stavu), bude tento lék v některých případech stimulovat mléčné žlázy k tvorbě mléka a tím donutí organismus "pustit" mléko.

Ten na to ale není v dané chvíli připraven (naopak se tomu snaží bránit skrze sníženou či pozastavenou laktaci), protože ví, že další ztráta tekutin, by vedla k zásadnímu oslabení organismu a tím k rozvoji vážnějších (hlubších) problémů.

Pokud jej tedy něco donutí "pustit mléko" bez toho, aniž by došlo zároveň ke zlepšení celkového stavu, vyčerpá kojení organismus ještě více a ten se "přepne" na jinou úroveň zdraví.

V této chvíli má maminka mléko, ale organismus má mnohem nižší úroveň zdraví (vitality), což jde ruku v ruce s celkovým zhoršením a objevením se nových symptomů v úplně jiných oblastech, např. podrážděnost, nespavost, úzkosti, ztráta chuti do života atd.

Tyto nové symptomy nejsou ve skutečnosti novou chorobou, ale pouze hlubším projevem vyčerpání, ke kterému přispěla další ztráta tělesných tekutin, na kterou organismus v dané chvíli nebyl připraven, a ke které jej přinutil špatně vybraný a tím pádem negativně působící homeopatický lék.

A právě vzhledem k jiné povaze nových symptomů je tak těžké si je spojit či dát do souvislosti s podáním léku "na laktaci", zejména pro někoho, kdo není s tímto mechanismem obeznámen. 

Maminka bude jednoduše řečeno jen více dehydratovaná, což povede ke zhoršení únavy a celkového stavu. Bude mít sice mléko pro své dítě, ale celkově ji nebude lépe.

A kvalitu mléka, kterou produkuje vyčerpaný, dehydratovaný a anemický organismus si určitě dokážete sami představit. Není ojedinělé, že dítě, které takovéto mléko dostává, začne samo mít problémy, např. podrážděnost, zhoršení spánku atdDůvodem je jednoduše to, že mléko nedává organismu dítěte vše, co potřebuje, a to pak snadněji onemocní, ať už akutně nebo chronicky.

Jaká je situace v případě podání správného léku

Pokud ale tato žena dostane správný lék, zlepší se anémie, bude mít více energie, obnoví se pocení, upraví pocity horka a chladu, zmizí bledost, úzkosti, zlepší se spánek, obnoví se laktace a mléko bude velmi kvalitní. Protože organismus maminky bude mnohem vitálnější celkově, projeví se to nejen na množství mléka, ale také na jeho kvalitě.

Případ z praxe

Vzpomínám si na jednu svojí klientku ze Slovenska, která měla problémy s nedostatečnou laktací. Zjistil jsem, že od začátku těhotenství se u ní objevily velmi silné úzkosti o ještě nenarozené dítě a porod byl nepostupující. Po porodu měla retenci moči a laktace byla nedostatečná.

Pro laika je toto jen hromada nesourodých informací, ale homeopat vidí vzorec symptomů, v tomto případě charakteristický pro lék Causticum. To také během následujících 24 hodin nejen spustilo laktaci, ale výrazně zlepšilo její celkový stav včetně úzkostí.

Příklad č. 2 - Aconitum

Další případ, se kterým se homeopat může setkat, je např. situace, kdy žena, u které se rozvine problém s nedostatečnou laktací, zažila během porodu silný úlek poté, když se její dítě narodilo přidušené a ona se velmi bála o jeho život, bušilo jí srdce, nemohla dýchat a měla extrémní strach, že její dítě nepřežije. V takovém případě bude indikováno Aconitum, zejména pokud se u této ženy objeví i retence moči.

Příklad č. 3 - Agnus castus

V jiném případě se může jednat o případ ženy, která nemá mléko, je velmi vyčerpaná, stěžuje si na zapomínání, které se poslední dobou zhoršuje, má výraznou úzkost o své zdraví a  stavy, kdy říká, že za týden (nebo jinou krátkou dobu) zemře.

Pokud homeopat dále zjistí, že tato žena byla v historii výrazně sexuálně promiskuitní, lékem pro ni bude Agnus castus, který v tomto případě odstraní nejen problémy s laktací, ale i celkové vyčerpání, problém s pamětí a úzkosti.

Agnus castus odpovídá stavu celkového vyčerpání organismu, které je důsledkem excesivní sexuální aktivity. Prvním z příznaků, které se u ženy projeví, je ztráta chuti na sex (v důsledku sexuálních excesů) a vyčerpání pak dále postupuje do fyzické, emoční i mentální roviny.

Ztráta schopnosti produkovat mléko je v tomto případě jen jedním z projevů celkového zhroucení organismu, které nastalo po specifické etiologii (sexuální excesy) v historii.

Příklad č. 4 - Asafoetida

Dalším lékem, který má důležité zastoupení u poruch s laktací je Asafoetida. Tento lék může být indikován jak v situacích, kdy mléko u kojících maminek "rychle mizí", ale také v případech laktace u netěhotných žen (není to jediný lék na tento problém, nezapomínejte, že pro zvolení léku je třeba víc než jen diagnóza).

Asafoetida je často indikována u hysterických žen, které mají pocit hroudy v krku, jež stoupá a klesá (podobně jako Ignatia), zejména pokud mléko náhle zřídne, sníží se jeho množství a má namodralé zabarvení.

Příklad č. 5 - Dulcamara

V jiném případě může homeopat zjistit, že žena kojila normálně až do např. minulého týdne, kdy se laktace začala náhle snižovat. V takovém případě je velmi důležité zjistit, zda se stalo něco, co mohlo potíže iniciovat. Byť si daná žena nemusí uvědomovat nic, co by celé situaci předcházelo, homeopat podle dalších symptomů může rozpoznat, že mezi jejím problémem je určité spojení v návaznosti na nějaký vyvolávající stres.

Představte si např. situaci, kdy slyšíte právě něco podobného a zjistíte, že pacientka před týdnem seděla na zahrádce v restauraci s kamarádkami do pozdního večera. Homeopata musí napadnout všechny možnosti, které za rozvojem problémů mohou být, a jednou z nich může být např. to, že v době, kdy trávila čas venku, byl velký rozdíl mezi denní a noční teplotou (což je typické pro konec léta).

Pokud tuto skutečnost žena potvrdí a sama od sebe řekne, že jí byla velká zima od nohou a od té doby má setrvalý pocit pálení v močových cestách, lék je Dulcamara, zejména pokud si potvrdíme, že se mléko začalo ztrácet krátce po tomto incidentu. 

Dulcamara pokrývá nejen problém s laktací, ale i s močovými cestami, a je pro ní klíčové právě to, že problémy začnou po náhlé změně teploty, a to zejména z tepla na chladné vlhko.

Nejsou to jediné léky, po kterých je možné sáhnout

Léků, které mohou být použity u problémů s laktací jsou desítky, a pouze zjištění celkového stavu a odpovídající (individualizovaný) lék bude mít maximální efekt nejen na produkci mléka, ale i na zdraví ženy celkověVždy však musí souhlasit i ostatní symptomy

Jste maminka a ráda byste se naučila efektivně zvládat některé nezávažné akutní stavy svých dětí za pomocí homeopatických léků?

Právě pro vás jsem připravil online kurz Klasická homeopatie pro maminky s dětmi, ve kterém se naučíte jak pro své dítě vybrat homeopatický lék u nezávažných akutních stavů.

Během tohoto kurzu se seznámíte s nejdůležitějšími homeopatickými léky u horečnatých stavů u dětí, akutních respiračních potíží, bolestí uší a akutních střevních a zažívacích potíží.

Čeká na vás více než 25 homeopatických léků, nejdůležitější homeopatické principy, které je nutno dodržet při výběru léku, jak vyhodnotit reakci a také seznam doporučených léků pro domácí homeopatickou lékarničku.

K celému kurzu obdržíte také podrobná skripta ve formátu PDF. Ke všem materiálům máte okamžitý (a doživotní) přístup ihned po zaplacení. Můžete si jej přehrávat nejen z vašeho počítače, ale také z mobilního telefonu, tabletu či jakéhokoliv zařízení, které je připojené k internetu. Kurz si můžete koupit ZDE