Nejčastější mýty o homeopatii - 2. část

V tomto článku se budeme zabývat dalšími ze série mýtů, které mohou zmást nejen pacienty, kteří se rozhodli pro homeopatickou léčbu, ale také studenty, kteří díky těmto matoucím informacím získají zcela zkreslenou představu o homeopatických principech.

 

Mýtus č. 2: Homeopatické zhoršení není nutné, existují nové metody, jak mu předejít

Toto slýcháváme nejen od některých výrobců homeopatických léků, kteří tvrdí, že po jimi vyráběných homeopatikách nedochází ke zhoršení, ale také z řad některých učitelů, kteří svým studentům tvrdí, že oni nikdy zhoršení u svých pacientů nezaznamenali. Zdůvodňují to tím, že jimi vybrané léky jsou vybrané tak přesně, že ke zhoršení nedojde a vysvětlují studentům, že ke zhoršení dojde pouze tehdy, pokud je lék zvolen nepřesně. Studenti pak chápou zhoršení po podání léku jako něco, co je negativní a pokud se s nim v praxi setkají, vnímají to jako své selhání. Jak říká George Vithoulkas v mnoha svých knihách: ten, kdo neporozuměl významu zhoršení po podání léku, pochopil z klasické homeopatie skutečně velmi málo.

Jako vždy, zkusme si něco říci, jak fenomén zhoršení vznikl, jaké má kořeny a co vlastně znamená. Klasická Homeopatie je založena na základním principu, který zní: podobné se léčí podobným. Jinými slovy látka, která dokáže u zdravého člověka vyvolat určité symptomy, dokáže tytéž symptomy léčit u člověka, který jimi trpí v důsledku akutní nebo chronické nemoci. Homeopatie je založena na skutečnosti, že symptomy pacienta nejsou nemocí v pravém slova smyslu, ale způsob, kterým se organismus snaží znovu nastolit ztracenou rovnováhu. Tato kombinace symptomů reprezentuje individuální způsob, jakým konkrétní člověk reaguje na stres vůči kterému je citlivý a který může mít fyzickou, emoční nebo mentální podobu.

Z toho důvodu je cílem homeopatického léku PODPOŘIT tyto symptomy, protože podpořením těchto symptomů pomáháme organismu znovu nastolit ztracenou rovnováhu.

Příklad: Představme si zdravé dítě, které se nachladí po dlouhém pobytu na studném vzduchu. Co se ve skutečnosti stane? Jelikož dítě je ve velmi dobré kondici, jeho náchylnost k infekčním podnětům bude omezena na viry, které nejsou nebezpečné pro život (mají nižší virulenci). I přes tuto skutečnost bude ale reakce organismu prudká, a to z toho důvodu, že organismus jako celek je ve velmi dobré kondici. Když se infekční stimul dostane do organismu tohoto dítěte, bude jeho obranný mechanismus reagovat podle své nejlepší možné reakce v daný moment, tzn prostřednictví SILNÝCH A PRUDKÝCH symptomů, které ale i přes tuto prudkost nebudou vážné a nebudou dítě ohrožovat na životě. První symptom, který obranný mechanismus vytvoří bude horečka. Horečka v tomto případě představuje způsob, jakým se organismus snaží zbavit cizorodých vlivů (bakterií, virů). Cílem horečky je tedy eliminace infekčního organismu v těle. Stejně tak funguje například kašel, jehož cílem se zbavit plíce hlenu, nebo mentální vyčerpání po dlouhodobém studiu, které znemožní pacientovi vstřebávat další informace, a chrání ho tak před kolapsem.

Z tohoto příkladu vidíme, že symptomy jsou konečnými důsledky procesů organismu, pomocí nichž se snaží obnovit zdraví.

V tomto kontextu mnohem snadněji pochopíme základní zákon homeopatie PODOBNÉ SE LÉČÍ PODOBNÝM (SIMILIA SIMILIBUS CURENTUR) a sice: Tím, že lék vytvoří podobné symptomy, podporuje organismus jako celek v jeho úsilí odstranit nemoc svým vlastním specifickým (individuálním) způsobem.

Z výše uvedených zákonitostí nyní snáze pochopíme fenomén homeopatického zhoršení. Homeopatický lék, pokud je správně vybrán, musí posílit symptomy, (protože symptomy představují jedinečný způsob, kterým se organismus snaží odstranit nemoc) čímž dojde ke zhoršení. Proto v 90% případů je podání správného léku následováno zhoršením symptomů pacienta. Samozřejmě v homeopatii existují vyjímky. Oněch 10% případů jsou lidé, kteří jsou vyjímečně zdraví (cca 5%) nebo lidé jejichž zdravotní stav je tak vážný, že obranné mechanismy nemají potenciál k vyléčení a po podání léku u nich dochází pouze ke zmírnění symptomů. Existuje mnoho typů reakcí a i několik typů zhoršení, které nejsou pozitivní, nicméně, v 90% případů se po podání skutečně správného léku zhoršení musí objevit, a pokud po něm následuje celkové zlepšení, je to neklamná a nejjistější známka, že podaný lék je správný a působí správně. V takovém případě si můžete být lékem skutečně jisti. Pokud ale po léku počáteční zhoršení nenastane, buďte vždy na pozoru.

Co znamená, když někdo říká, že nikdy neviděl po podání léku zhoršení? Když se studenti na tuto otázku ptali Prof. George Vithoulkase, odpověděl: Pokud toto někdo tvrdí, znamená to pravděpodobně, že onen homeopat nikdy nikomu nedal skutečně správný lék. Pokud se totiž někdo zlepší bez zhoršení, může to být důsledek buď placebo efektu nebo povrchně působícího léku, který je pouze částečně podobný, ale nezasahuje případ jako celek.