Nejčastější mýty o homeopatii - 1. část

V dnešní době, kdy je internet zaplaven obrovským množstvím informací o homeopatii, je často téměř nemožné, aby člověk, který chce o této metodě získat seriózní informace, poznal, zda tyto informace jsou skutečně pravdivé, obzvláště tehdy, když autor každé z oněch informací (které si navzájem logicky odporují) přísahá na to, že právě jím uvedené teorie jsou ty pravé. Cílem tohoto článku je ukázat na nejčastějších mýtech, které jsou často zdrojem velmi vášnivých debat, jak poznat velmi jednoduše, jakým informacím můžeme věřit a jakým ne.

 

Homeopatie je empirická metoda, tzn. metoda založena na klinickém pozorování. Mechanismus jejího působení není znám, což je předmětem její ostré kritiky ze strany některých lékařů, ale výsledky, které jsou skrze její aplikaci dosahovány nelze ignorovat a mnoho klinických situací popírá časté argumenty placebo afektu. Aby bylo možno později rozpoznat relevanci dostupných informací, je nutno zabrousit trochu do historie vzniku homeopatie samotné.

Homeopatické principy byly formulovány před cca 200 lety německým lékařem Dr. Samuelem Hahnemannem. Dr. Hahnemann zjistil při epidemii malárie k jejíž léčbě se používal chinin, že mnoho pacientů umírá, a to často kvůli tomu, že dávky chininu byly příliš vysoké. Napadlo ho tedy dávky snižovat a zjistil, že mnoho pacientů na vysoce zředěné dávky reaguje velmi pozitivně, a to i přesto, že míra zředění byla obrovská. Uvědomil si, že chinin ve vysokých dávkách vyvolává symptomy, které se podobají symptomům malárie a začal experimentovat s myšlenkou, že látka, která vyvolává ve svém surovém stavu určitý obraz symptomů dokáže ve velmi zředěném stavu léčit pacienta, který trpí chorobou, projevující se podobnými symptomy.

Efektivnost převratné léčebné metody se poprvé projevila při epidemii skvrnitého tyfu, která propukla po Bitvě národů u Lipska v roce 1813. Záhy po porážce Napoleona, provázené velkými ztrátami na životech a strádáním obyvatelstva, zachvátila zemi v celé své hrůznosti. Zatímco jiným lékařům umírala až třetina nemocných, z Hahnemannových pacientů, kterých bylo celkem 183, zemřela jen jedna starší žena. To mu vyneslo značnou slávu, a o léčbu jej dokonce požádal velitel koaličních armád z bitvy u Lipska, kníže Karel I. Schwarzenberg. Krátce řečeno, Dr. Hahnemann byl velmi pečlivý pozorovatel a všechny jeho teorie vznikaly formou klinické zkušenosti. Pozoroval určitý děj, snažil se jej pochopit, ověřil, že opakovaně funguje, a poté vytvořil teorii, která co nejpřesněji popisovala tento děj. Nic nepřidával a nic neubíral a zdůrazňoval tento vědecký přístup nezaujatého pozorování. Jeho kniha Organon racionální léčby je dodnes všemi klasickými homeopaty považována za nejdůvěryhodnější a nejpečlivěji popsané principy klasické homeopatie.

Tím se dostáváme k prvnímu mýtu, se kterým se můžete setkat a sice:

Mýtus č. 1: To co řekl Hahnemann už neplatí, protože všechno, tedy i homeopatie, se vyvíjí

Nemá smysl ztrácet čas obhajováním Hahnemannovy práce, protože ta nepotřebuje obhajobu. Za Hahnemanna mluví výsledky a historie, která je podložena fakty. Otázkou je, kde se tento mýtus vzal? Pokud někdo zjistí, že existuje určitý přírodní zákon (v tomto případě mluvíme o přírodních zákonech léčby) je možné, že tento zákon funguje jen určité období a pak, za nějakou dobu, přestane platit a místo něj začne platit jiný přírodní zákon?

Země s největším množstvím lidí, léčících se homeopaticky, s množstvím homeopatických nemocnic a univerzit je Indie. Všichni respektovaní indičtí homeopaté vycházejí z Organonu a i na indických univerzitách jsou principy homeopatie vyučovány tak, jak je učil Hahnemann. Desítky miliónů pacientů, tisíce nemocnic, kde je tento přístup stovky let dennodenně testován v praxi. A výsledek? Homeopatie je stále v této zemi na vzestupu.

Další příklad je Řecko. Jeden z nejvýznamnějších homeopatů všech dob Prof. George Vithoulkas se zasloužil o to, aby principy Hahnemannova učení byly předávány dál. Díky tomu byla před nedávnem v Athénách otevřena třetí homeopatická nemocnice a homeopatie, i přesto, že lidé ji platí ze svého, je v této zemi na vzestupu, a to i v době silné ekonomické krize, která tuto zemi provází. Proč? Pacienti jsou velmi spokojeni, Řečtí homeopaté jsou na velmi dobré úrovni a homeopatie jim funguje. Všechny z nich učil George Vithoulkas.

Vývoj homeopatie ve Velké Británii ukazuje ale zcela jiný trend. Mnoho homeopatů tzv. nového směru se koncentruje právě ve Velké Británii. V posledním roce mnoho homeopatů v této zemi zavřelo svou praxi, a to i přesto, že je tato země ekonomicky mnohem stabilnější než Indie a Řecko. Důvod je jednoduchý: homeopatie, tak jak ji dělají nefunguje.

Problém těchto homeopatů nového věku tkví v tom, že jim chybí pokora. Pokora ke starým mistrům a k tomu, co dokázali. A v tom to celé vězí. Pokud má student pokoru před Hahnemannem, Kentem, Vithoulkasem, atd.. může od nich brát a díky tomu jeho znalosti rostou. Tito mistři nebyli a nejsou snílci, ale vědci, kteří všechny své objevy tisíckrát ověřili než je začali prohlašovat za platné. Všichni z nich patří mezi nejúspěšnějšími homeopaty všech dob a od koho jiného bychom se měli učit než od nich?

Pokud se student vnitřně povýší nad tyto mistry, jak od nich má přijímat informace? Jeho nabubřelé ego jej pouze oddělí od homeopatických kořenů a zabrání mu z nich čerpat znalosti a zkušenosti. A co udělá v tomto stavu? Zavrhne je a vymyslí vlastní systém, často jen z pocitu vnitřní frustrace, aby po něm zůstalo něco výjimečného. Fantasmagorické teorie namísto vědecké práce, lenost a teoretizování namísto skutečného studia, arogance a povýšenost namísto pokory a laskavosti k pacientům a studentům. Jeho motivací není skutečné šíření kvalitní homeopatie, ale pouze propagace vlastní osoby a touha po obdivu.

Jedním z projevů zdravé mysli je jasnost myšlenek, jednoduchost a struktura. Naopak zmatené teorie, neurčité odpovědi, arogance a patologická touha po obdivu jsou projevy duševní poruchy. Pokud tedy jdete na seminář nebo čtete knihu a jste po návštěvě kurzu nebo přečtení knihy zmateni, nerozumíte tomu, nedává Vám to smysl, chyba není na Vaší straně. Homeopatie je totálně logická, velmi snadno pochopitelná a to každým člověkem. To, co je na ni složité jsou kvanta informací a praxe. Z toho důvodu jen málokdo vytrvá. Jakmile si začnete myslet, že chyba je v tomto případě u Vás (v čemž Vás falešný učitel bude utvrzovat) výsledkem bude to, že Vy se budete cítit méněcenní a zmatení (oba dva tyto projevy jsou projevy choroby, kterou spustilo nevhodné vedení) a čím více Vy budete dole, Váš takzvaný učitel bude nahoře, protože on se bude cítit čím dál větší. Jinými slovy hledejte zdravý rozum, logické uvažování, otevřenou mysl a lidi, kteří Vám budou ochotni a schopni přímo a bez vytáček odpovědět na Vaše dotazy. Když nebudou vědět odpověď, řeknou, že neví. Na tom není nic špatného. Takoví lidé Vás budou vždy podporovat a pomohou Vám na Vaší cestě k homeopatii.

Na žebříčku důvěryhodnosti informací v Homeopatii jsou díky těmto faktům všechny Hahnemannovy knihy na prvním místě. Jelikož na poli homeopatické léčby a vzdělávání dosud v naší zemi neexistují žádné standardy, může dělat nebo učit homeopatii v podstatě kdokoliv. Pokud to myslíte s homeopatií skutečně vážně a nechcete se vyhýbat tvrdé práci, která Vás čeká, spolehněte se na svůj zdravý rozum a výše zmíněná fakta, která jsou prověřena staletími. Pokud jste student a někdo, kdo se prohlašuje za učitele Homeopatie Vám řekne, že to, co řekl Hahnemann dnes neplatí a že dnes existují mnohem hlubší metody (tak je to často nazýváno) jak nalézt správný lék, bude mluvit o centrálních bludech, psychologii, astrologii, eav, atd. utíkejte, seč Vám nohy stačí, pokud Vaším cílem je stát se dobrým homeopatem, který bude dělat čest své profesi a chcete pomoci lidem. Nikdo v celé historii homeopatie neměl takovou úspěšnost v léčbě, jako Dr. Hahnemann. I přesto, že si nechal platit jen od pacientů, které zcela vyléčil, byl jedním z nejbohatších mužů své doby.