Jak být úspěšný
u složitějších případů? Studujte malé léky.

Velké léky neboli polychresty patří mezi nejčastěji používané léky v homeopatické praxi. Většina zkušených homeopatů se shoduje, že je to právě některý z polychrestů, který je indikován jako první lék ve velké většině případů. Na druhou stranu ale existují případy, kdy je indikován tzv. malý lék, a to buď na začátku léčby, nebo v jejím průběhu.

Jak důležité je studovat kromě polychrestů právě tyto tzv. malé léky? Je nějaký způsob, jak je studovat efektivně a využít při jejich studiu znalosti polychrestů? Existují nějaké indikátory, které nám ukazují, že daný člověk bude potřebovat malý lék spíše než polychrest?

 

Polychresty jsou základem znalostí materie mediky

Polychresty patří bezesporu mezi léky, které bychom měli znát nejlépe, a to právě z toho důvodu, že se jedná o léky, které jsou indikovány nejčastěji. Skutečná znalost polychrestů umožňuje jejich použití bez předsudků. Existují totiž polychresty, které máme spojeny jen s určitým věkem, pohlavím nebo jejich použití podmiňujeme přítomností těch či oněch symptomů, což značně snižuje naše možnosti a výsledný efekt homeopatie.

Předsudky jsou největší nepřítel homeopata

Například Chamomilla nás často napadne jen u vzteklých dětí a potíží spojených s růstem zubů, Aconitum spojujeme jen s potížemi v důsledku prochlazení nebo šoku či s akutními nemocemi doprovázenými vysokou teplotou, Natrum muriaticum máme tendenci dávat pouze uzavřeným pacientům a Phosphorus zase otevřeným. Léky rozdělujeme na akutní a chronické, a když vidíme symptomy Baryty carbonicy u dítěte, které není mentálně zaostalé, nakonec mu jí nedáme, protože máme předsudek, že Barytu může dostat jen mentálně zaostalé dítě. Toto všechno se děje, pokud naše znalosti polychrestů (a homeopatické teorie) nejsou ucelené.

Chamomilla může být (a často je) důležitým lékem i u dospělých, zejména u potíží, které vzniknou po vzteku, nebo u pacientů, kteří užívají drogy. V praxi se velmi podobá Nux vomice a často je dospělým pacientům, kteří potřebují Chamomillu, podána Nux vomica, protože většina lidí vnímá tento lék (díky předsudkům) jako tzv. "dětský lék" a u dospělých nás často ani nenapadne. Chamomilla je také důležitým lékem u bolestivé menstruace, pokud souhlasí ostatní symptomy, nebo u revmatismu.

Aconitum může být indikováno u chronických případů stejně jako u akutních a pacient Baryta carbonica nemusí projevovat žádné znaky mentální retardace, pokud je nemocen jen na fyzické rovině. Borax je u dospělých často zaměňován s Natrem muriaticem, stejně jako China, která je často velmi opomíjeným (velkým) lékem. Sepii máme často zafixovanou jako ženský lék a u dětí nás skoro nikdy ani nenapadne (protože nejznámější jsou její symptomy, které korespondují s vyčerpáním hormonálního systému) a místo ní dáváme často Carcinosinum, Phosphorus nebo Causticum.

Ve chvíli, kdy známe polychresty velmi podrobně a dokážeme je používat zcela bez předsudků na základě skutečných indikací, které v případu nacházíme, přichází na řadu studium malých léků.

Znalost malých léků jako nutnost ke zvládnutí složitějších případů

Malým lékům se říká malé proto, že jejich obraz není ucelený a při podrobném studiu zjistíme, že počet symptomů u těchto léků je ve srovnání s polychresty značně omezený.

A právě v důsledku menšího symptomatického obrazu jsou tyto léky "znevýhodněny" oproti polychrestům, a to zejména, pokud homeopat preferuje kvantitu symptomů nad jejich kvalitou. V praxi je nejjistější cestou ke správnému léku porozumění teorii, zvládnutí technik odebírání případu a především komplexní znalost materie mediky. Ve chvíli, kdy jsme totiž odkázáni na repertorium, nemůžeme pokládat otázky na potvrzující klíčové symptomy a vyhledávání léku se "smrskne" na mechanickou práci se symptomy.

Každý malý lék je něčím podobný jednomu nebo více polychrestům. Například Ammonium carbonicum je velmi podobné Kali carbonicu, Antimoniu tartaricu, Carbu vegetabilis a Calcaree carbonice. Pokud máme pacienta, který tyto léky dostal bez většího efektu, měli bychom nad tímto lékem uvažovat jako nad jednou z možností. Nemám tím na mysli podat jej jen na základě této informace, ale zkusit zjistit, zda v jeho případě můžeme potvrdit další klíčové symptomy tohoto léku.

Na jednu stranu je při studiu malých léků nutné (stejně jako u polychrestů) soustředit se především na to, jaké symptomy jsou pro daný lék nejvíce charakteristické, a co tak tvoří jeho individualitu a odlišuje jej od všech ostatních léků. Na druhou stranu je nutné studovat, kterým polychrestům je každý z malých léků podobný nejvíce. Právě s těmito polychresty bude totiž (v důsledku této podobnosti) zaměňován v praxi nejčastěji.

Pokud o této podobnosti víme a jsme si vědomi toho, že například Rhus toxidodendron a Rhus venenata jsou si velmi podobné, protože oba silně zasahují kůži a oba mají jako klíčový symptom svědění, které se zlepšuje omýváním postižených částí ve velmi horké vodě, zůstává otázkou, jak poznat, zda máme použít polychrest (v tomto případě Rhus toxicodendron) nebo malý lék (v tomto případě Rhus venenata). Existují určité situace, při kterých bychom měli uvažovat o tom, že pacient potřebuje malý lék.

Každý malý lék se podobá nějakému polychrestu

Při studiu malých léků velmi pomáhá, pokud si u každého malého léku uvědomíme jakým polychrestům se nejvíce podobá. V praxi nás u takového pacienta napadne polychrest (podobný tomuto malému léku), který ale nepůjde potvrdit dalšími klíčovými symptomy, které jsou pro daný polychrest typické.

Pokud si např. pacientka stěžuje na gynekologické výtoky, nepravidelnou menses, pocity tahu, tlaku či bolesti v oblasti dělohy, a zároveň u ní nacházíme výraznou podrážděnost a vyčerpanost, myslíme okamžitě na Sepii. Pokud ale Sepii nemůžeme potvrdit dalšími (klíčovými) symptomy, je nutno zvažovat malé léky, které jsou jí nejvíce podobné, např. Helonias nebo Aletris

Pokud máme pacienta s pulzujícími bolestmi hlavy a vyrážkami, které jsou horší na slunci, myslíme na Belladonnu. Pokud ale nejde potvrdit a navíc zjistíme, že jediné, co zlepšuje svědění je studená voda, je pravděpodobně lékem Fagopyrum

Pokud má pacient koliky se zvracením, velkou žízní na studenou vodu a strachem ze smrti a dáme Phosphorus, který nebude mít efekt, pomýšlíme na Bismuth, a to hlavně pokud jsou bolesti velmi intenzivní a zlepšuje je masírování zad. 

Hledejte malý lék, pokud:

  1. se u pacienta objevují symptomy jednoho nebo více polychrestů, ale zároveň nacházíme kontraindikaci pro každý z nich,
  2. se u pacienta objevují symptomy jednoho nebo více polychrestů, ale pro žádný z nich nenacházíme potvrzující symptomy,
  3. jste dali pacientovi polychrest, který se zdá dobře indikován, ale nefunguje.

Situace, kdy pacient potřebuje malý lék, vypadá v praxi tak, že se zdá být indikovaný polychrest, ale my ho nemůžeme potvrdit jeho klíčovými symptomy (jakýmikoliv). Pokud zůstaneme u našeho případu s Rhus toxicodendronem a Rhus venenatou, představte si pacienta s ekzémem, který je velmi svědivý. Pacient spontánně říká, že svědění je velmi zlepšeno horkou vodou, což je klíčový symptom Rhus toxu a Rhus venenaty.

Pokud je to jediný symptom, který na tyto dva léky ukazuje, ale zároveň nacházíme skupinu symptomů jiného léku, který lze potvrdit, např. Natrum muriaticum, je nutné dát Natrum muriaticum, protože organismus pacienta vytváří komplex symptomů tohoto léku, zatímco na Rhus toxicodendron a Rhus venenatu ukazuje jen jeden symptom. To znamená, že kdysi byl tenhle lék indikován a tento symptom patří k vrstvě symptomů, která není aktivní v daný moment.

Je velmi pravděpodobné, že po podání léku, který odpovídá nejsvrchnější vrstvě symptomů (v tomto případě Natrum muriaticum) se objeví další symptomy jednoho z léků ze "spodní" vrstvy, tedy buď Rhus toxicodendronu nebo Rhus venenaty. Představte si dále, že Natrum muriaticum je správný lék a ekzém se stejně jako svědění o něco zlepší a pacient se cítí celkově dlouhodobě lépe, co se týká energie, psychiky a spánku a migrény, které poslední roky míval, a již je nemá. Za nějakou dobu se ale začne znovu zhoršovat svědění ekzému, kterému ulevuje pouze horká voda. Původní symptomy Natra muriatica (migrény, únava atd.) se nevrací a svědění se stává nesnesitelné.

V tu chvíli víme, že je nutné podat další lék a svědění, které se zlepšuje horkou vodou, je nejvýraznějším symptomem. Pacient se cítí celkově o mnoho lépe a my začínáme pokládat otázky, abychom si potvrdili Rhus toxicodendron (který je pravděpodobnější, protože je to větší lék). Ptáme se na zhoršení chladem a průvanem, chuť na studené mléko, ranní ztuhlost atd., ale žádný ze symptomů nemůžeme potvrdit. V takovém případě je jediným možným lékem Rhus venenata, protože tento symptom má jako klíčový, a pro Rhus toxicodendron (polychrest) nenacházíme žádné další potvrzující symptomy.

Jako další příklad mohu uvést případ z našich školních supervizí. Jednalo se o mladého muže, který začal před lety trpět na hypertenzi, úzkostné stavy a silnou žárlivost. Vše se ukazovalo na Lachesis do té doby, než řekl, že poslední roky snáší lépe a lépe přímé slunce. Také během úzkostí měl strach, že se něco hrozného stane, což je symptom, který byl u něj velmi silný a který Lachesis nepokrývá. Lék, který mě napadl pro svou velkou podobnost s Lachesis a který má přesně tento typ úzkostí, bylo Amylenum nitrosum, které tento muž dále potvrdil tím, že poslední rok má silné lokální návaly do obličeje (oproti Lachesis, která má návaly do celého těla). Lék nejenže normalizoval tlak během jednoho týdne, ale zmizely jeho migrény a od první dávky neměl ani jeden záchvat úzkosti.

Tyto malé detaily, kdy nemůžeme polychrest potvrdit nebo nacházíme kontraindikace či symptomy, které jsou u pacienta velmi silné a daný polychrest je nepokrývá, je nutné být velmi obezřetný a uvažovat nad léky, které jsou danému polychrestu podobné, a to ať už se jedná o jiné polychresty nebo malé léky.

Studium materie mediky je na celý život

Všichni homeopaté ví, že studium materie mediky je záležitostí na celý život. Ke svému studiu můžete využít rozsáhlé internetové zdroje, jako např. www.homeoint.org, kde naleznete zdarma takové poklady jako Kentovy klinické případy, Hahnemannovy Chronic Diseases, Guiding Symptoms od Dr. Heringa a mnoho dalšího.

Jak a kde se naučit malé léky?

Jsou v podstatě 2 způsoby, jak se učit malé léky,  to buď samostudiem nebo využít kurzů, které se přímo na malé léky specializují.

Pokud volíte samostudium a rádi byste zjistili, jak se malé léky učit co nejefektivněji, aby vás studium bavilo, léky jste si pamatovali a dokázali diferencovat, doporučuji vám  svůj 4 hodinový online audio-video kurz Jak studovat materii mediku.

Ukážeme si v něm 5 nejdůležitějších kroků při studiu léku, jak vybrat správné informace, jaké materie mediky jsou vhodné a proč, jak poznat, které informace jsou pro daný lék klíčové, jak najít tzv. genius léku a mnoho dalšího. 

Přihlásit se můžete zde (materiály máte k dispozici ihned po uhrazení kurzu)

Pokud preferujete studium malých léků prostřednictvím kurzů, pojďte studovat pokročilou materii mediku malých léků se mnou na 2letý postgraduální výcvik v homeopatii, kde nyní zbývají poslední volná místa

Těším se na vás!

Petr Zachariáš