Škola klasické homeopatie
Základní i postgraduální homeopatické kurzy pro veřejnost, lékařské i nelékařské profese

PCCH

Vysoká úroveň homeopatického vzdělání

Důraz na klinickou praxi a pochopení teorie

Přednášející s dlouholetými zkušenostmi

Vedení vlastních případů od 2. ročníku s podporou našich lektorů

Individuální podpora a vedení studentů

Navigace: Škola homeopatie >> Výhody studia na PCCH
Výhody studia na Prague College of Classical Homeopathy e-mail print

Proč byste měli studovat právě na naší škole? Co vám nabízíme? Pokusíme se Vám představit základní pilíře našich kurzů, které utvářejí charakter P.C.C.H.

 • Klademe velký důraz na pochopení a zvládnutí homeopatické teorie. K pochopení těchto zákonitostí nám výrazně pomáhá teorie úrovní zdraví, celoživotní dílo nejznámějšího homeopata současnosti - Prof. George Vithoulkase, která nám pomáhá objasnit mnoho otázek, které byly dlouho v homeopatii nejasné.
 • Náš koncept vzdělávání je komplexní a naučíme vás kromě homeopatie i mnoho dalších dovedností, které jsou pro vaši úspěšnou praxi klíčové, jako např. práci s homeopatickým software, homeopatickou angličtinu, individudální coaching při vedení vlastních případů a mnoho dalšího.
 • Součástí 3-letého intenzivního výcviku je Dvouletý kurz medicínského minima a první pomoci, který je akreditován MŠMT a absolventi získají akreditovaný diplom z tohoto kurzu a mohou oficiálně vykonávat první pomoc.
 • Petr Zachariáš, hlavní lektor P.C.C.H., je přímým studentem Prof. George Vithoulkase a absolvent jeho školy International Academy of Classical Homeopathy na řeckém ostrově Alonissos.
 • Naši studenti jsou pověstní znalostmi materie mediky a většina našich absolventů má úspěšnou homeopatickou praxi.
 • U každého léku klademe důraz na nejspolehlivější klíčové a zvláštní symptomy a kombinace těchto symptomů, které v drtivé většině případů vedou k úspěšnému předepsání léku.
 • Zábavnou a interaktivní formou opakujeme každou hodinu probrané léky i teorii, díky čemuž se studenti velmi efektivně učí zvládnout diferenciální diagnostiku mezi všemi probíranými léky a neustále si oživují získané znalosti.
 • Naučíme vás Organon a během 2. a 3. ročníku probereme všechny jeho paragrafy s důrazem na jejich porozumnění a použití v praxi.
 • Vítáme všechny vaše dotazy a vždy vám na ně rádi odpovíme. Motivujeme studenty, aby přemýšleli o probírané látce, díky čemuž během výuky vznikají velice produktivní diskuze na probíraná témata. To je důvod, proč máme omezenou kapacitu na 35 studentů ve třídě, což každému účastníkovi dává dostatek prostoru pro vlastní dotazy.
 • Vše, co vás učíme v teorii, vám ukazujeme v praxi v rámci praktických supervizí. Všichni chodí na pravidelné kontroly během celého kurzu, což vám umožní zvládnout nejen první předepsání léku, ale dlouhodobé vedení případu, vyhodnocení reakce na lék, akutní předepsání a mnoho dalšího. Praktická výuka je podle Evropských  homeopatických směrnic nedílnou součástí každého kvalitního vzdělávání a my ji věnujeme velkou část 3-letého intenzivního výcviku.
 • Podrobná skripta, která obsahují veškerá probíraná témata, a to nejen teorii, ale i materii mediku probíraných léků, jsou zdarma pro každého studenta. Každý student se tak může plně soustředit na probíranou látku a aktivně se účastnit diskuzí, pokládat dotazy nebo své poznatky beze strachu, že si něco nestihne napsat. Díky tomu je studium mnohem efektivnější, ale také zábavnější.
 • Všechny naše kurzy jsou pečlivě strukturovány a jednotlivá témata na sebe plynule navazují. Začínáme od jednoduchých věcí a postupně přidáváme složitější a proto nedochází ke zmatenosti studentů.
 • Podrobné osnovy celého kurzu jsou transparentní a jsou volně ke stažení v rubrice Homeopatické kurzy a osnovy, nebo ZDE.
 • Máme stabilní a sehraný tým zkušených a kvalifikovaných lektorů, který tvoří významní čeští a zahraniční homeopaté. Díky  tomu  neuslyšíte  na každé přednášce něco jiného, ale Vaše znalosti se budou postupně prohlubovat. Podrobné informace o našich lektorech naleznete na těchto stránkách v rubrice Naši lektoři.
 • Dbáme na to, aby Vaše znalosti byly komplexní a Vy jste tak byli plně vybaveni pro samostatnou praxi, a proto učíme i témata, která jsou často opomíjena jako používání homeopatického software, management vlastní praxe, etiku a zvládání krizových situací a v neposlední řadě homeopatickou angličtinu pro získání větší svobody při studiu zahraniční literatury.
 • Všichni studenti mají možnost kdykoli konzultovat jakékoliv dotazy s lektorem i mimo  dny, kdy kurzy probíhají. To zaručuje velmi aktivní podporu všech účastníků kurzů, a to nejen v rozvoji homeopatických dovedností, ale také v rozvoji jejich vlastní praxe.
 • Homeopatie  pracuje  s  lidským  zdravím, a  proto je nezbytné, aby studenti z řad nelékařů nebo bez zdravotnického vzdělání získali  potřebné  znalosti o skladbě a funkcích lidského těla. Proto máme připraven velmi komplexní kurz medicíny a první pomoci. Účastníci tohoto kurzu se seznámí nejen s anatomií, fyziologií a funkcemi lidského těla, ale také se naučí rozpoznat závažné stavy, kdy je nutná lékařská péče. Součástí medicínského kurzu je i 40 hodin praxe s nácvikem první pomoci s použitím nejmodernějších pomůcek. Podrobné osnovy medicínského minima naleznete taktéž v osnovách.
 • Během 3-letého intenzivního  výcviku  se  naučíte více než 150  léků. 105 léků během 1.ročníku a zbylých cca 50 ve zbylých 2 letech. Učíme stejnou měrou polychresty i malé léky (v poměru 50/50) a díky tomu jsou vaše znalosti vyvážené.  Léky přednášíme tak, abyste je byli schopni v praxi ihned použít.
 • Máme širkou nabídku kurzů a tím otevíráme možnosti vzdělávání pro vás. Záleží jen na tom, jak moc se chcete o homeopatii dozvědět.
 • Snažíme se vytvořit takové vzdělávání, které  umožní  našim  studentům  praktikovat  homeopatii  na úrovni zahraničních homeopatů, a tím poskytnout její možnosti lidem, kteří ji nejvíce potřebují.
 

Homeopatie

Tyto stránky slouží pouze pro informativní účely a nenahrazují lékařskou péči.