Škola klasické homeopatie
Základní i postgraduální homeopatické kurzy pro veřejnost, lékařské i nelékařské profese

PCCH

Vysoká úroveň homeopatického vzdělání

Důraz na klinickou praxi a pochopení teorie

Přednášející s dlouholetými zkušenostmi

Vedení vlastních případů od 2. ročníku s podporou našich lektorů

Individuální podpora a vedení studentů

Navigace: Homeopatické kurzy a osnovy >> Tříletý intenzivní výcvik v homeopatii
Tříletý intenzivní výcvik v homeopatii e-mail print

Nový koncept homeopatického vzdělávání

V říjnu 2018 otevíráme další první ročník Tříletého intenzivního výcviku v homeopatii podle našeho nového konceptu vzdělávání, který vám oproti stávajícímu modelu přinese navíc:

  • Možnost studovat 1. ročník dálkově nebo kombinovaně
  • Velký podíl praktických cvičení pro studenty
  • Samostatné vedení případů s aktivní podporou lektorů
  • Individuální vedení a podporu studentů i mimo kurzy
  • Informace o managementu homeopatické praxe
  • Komplexní zdravotní kurz Člen první pomoci (akreditováno MŠMT)
  • Výuku práce s homeopatickým software
  • Angličtinu pro homeopaty (nepovinné)

Naší filozofií je individuální přístup ke studentům, a proto je počet studentů ve skupině omezen na 35 lidí.

Pro zavedení úspěšné praxe potřebuje student další dovednosti, a to zejména umět pracovat s homeopatickým software a znát základy vedení vlastní praxe. Oběma těmto tématům se budeme podrobně věnovat v rámci druhého a třetího ročníku.

Používání zahraničního software je volitelné, nikoliv však povinné. Studenti mohou pracovat jak s českým, tak cizojazyčným repertoriem.

Cílem tohoto nového konceptu vzdělávání je nejen poskytnout studentům komplexní podmínky pro rozvoj profesionálních i osobních dovedností, které jsou nezbytné k úspěšnému praktikování homeopatie, ale také rozvíjet jejich důvěru v sebe sama a ve své schopnosti.

Hlavním cílem tohoto kurzu je poskytnout studentům kompletní přípravu na otevření vlastní homeopatické praxe. Po jeho absolvování jsou studenti schopni poskytovat profesionální homeopatické poradenství na velmi vysoké úrovni. Celý kurz je vystaven na třech základních pilířích a těmi jsou porozumění homeopatické teorii a jejím principům, znalost homeopatických léků a schopnost tyto znalosti aplikovat v praxi. Výcvik povede Petr Zachariáš, ředitel a zakladatel Prague College of Classical Homeopathy, homeopat s více než 14 letou praxí, absolvent International Academy of Classical Homeopathy a přímý student Prof. George Vithoulkase, jednoho z nejvýznamnějších homeopatů současnosti. Další lektory, se kterými se budete setkávat, naleznete ve vzdělávací sekci na našich stránkách v rubrice Náš lektorský tým.

Výuka podle nejvyšších mezinárodních standardů

Studium teorie, materie mediky a praktický výcvik v celkovém rozsahu 550 vyučovacích hodin splňuje nejvyšší nároky na homeopatické vzdělávání, které jsou stanoveny mezinárodními homeopatickými institucemi. Naše osnovy jsou inspirovány osnovami International Academy of Classical Homeopathy v Řecku, kde studovala nebo si rozšiřovala vzdělání většina našich lektorů. Díky tomu nabízíme vysoce nadstandardní stupeň homeopatického vzdělávání.

První ročník

První ročník je zaměřen především na výuku homeopatické teorie a materie mediky. Klademe velký důraz na skutečné porozumění vyučovaným tématům a podporujeme aktivní zapojení všech studentů do výuky a diskuzí, abychom tak rozptýlili všechny nejasnosti a všechny z vás tak připravili na další část výuky – praktický klinický výcvik a supervize. Všichni studenti dostávají na každé hodině podrobná skripta, takže nepíší diktát a mohou se tak soustředit na přednášku, zapojovat se do diskuzí, pokládat otázky atd.

Nejdůležitější součástí 2. a 3. ročníku je praktická výuka na živých případech. Klienti dochází na pravidelné kontroly, díky čemuž se studenti naučí dlouhodobě vést případ, vyhodnotit reakci na podaný lék a mohou tak aplikovat mnoho dalších získaných znalostí v praxi.

U každého případu provádíme nejen repertorizaci s důrazem na nejdůležitější a klíčové symptomy případu, ale studenti se zároveň učí pozorovat klienta a všímat si neobvyklých a pro homeopata velmi důležitých znaků a symptomů, které spolu s informacemi získanými od klienta tvoří důležitý základ pro předepsání léku. Naším cílem je, aby se studenti naučili během odebírání případu přemýšlet jako homeopaté.

U každého léku se zaměřujeme na pochopení patologického stavu na všech rovinách, tedy mysli, emocích i fyzickém těle, ale také na nejcharakterističtější kombinace klíčových symptomů, které jsou v praxi nejčastějším a nejspolehlivějším vodítkem k úspěšnému předepsání léku. Žádný lék neučíme odtrženě od ostatních, ale vedeme od začátku studenty k tomu, aby byli schopni rychle odlišit jeden lék od druhého. Tato schopnost rychlé diferenciální diagnostiky je jedna z nejdůležitějších dovedností homeopata, na kterou klademe velký důraz a neustále ji procvičujeme během studia.

V rámci výcviku mohou studenti zdarma navštěvovat lekce homeopatické angličtiny a přesvědčit se o výhodách používání zahraničních homeopatických programů.

Díky osvojení základních homeopatických pojmů v angličtině tak mohou studenti značně eliminovat náklady na studium a zároveň získají neomezený přístup k jakékoliv světové homeopatické literatuře.

Homeopatická literatura v angličtině je k mání za velmi nízké ceny a je možno ji objednat v rámci školy.  Mnoho zahraniční literatury je také ke stažení na internetu, a to zcela zdarma.

Ve spolupráci s firmou Archibel Vám nabízíme od 2. ročníku nákup homeopatického software Radar Opus na splátky bez navýšení nebo v hotovosti s výrazným cenovým zvýhodněním.

Vše co učíme, zároveň ukazujeme v praxi, což umožní studentům naučit se nabyté znalosti aplikovat v praxi a zároveň budou moci sledovat rozdíly mezi teoretickou a praktickou stránkou homeopatie.

Pro studenty bez lékařského nebo zdravotnického vzdělání organizujeme samostatný zdravotnický kurz Člen první pomoci, jehož absolvování je pro tyto studenty nutné ke splnění mezinárodních standardů, a tedy i k získání diplomu Prague College of Classical Homeopathy. Kurz Člena první pomoci je tvořen se 40% praktickými semináři, kde se studenti naučí na moderních pomůckách pod vedením profesionálních záchranářů, jak poskytnout laickou první pomoc. V teoretické části, která tvoří 60% kurzu, se naučí porozumět funkcím lidského těla a rozpoznat podle symptomů život ohrožující stavy vyžadující lékařskou pomoc. Tento kurz je státem akreditovaným rekvalifikačním kurzem. Po splnění docházky a složení zkoušek studenti mohou oficiálně vykonávat práci zdravotníka např. na hromadných akcích nebo dětských táborech.

Vedení vlastních případů ve 2. a 3. ročníku s podporou lektorů

Ve druhém ročníku je každému studentovi přiřazen jeho osobní kouč, pod jehož dozorem student samostatně odebírá a analyzuje své vlastní případy, vede jejich dokumentaci a provádí pravidelné kontroly. Výběr vhodného léku a vývoj celého případu spolu pravidelně konzultují.  Ve druhém ročníku je student takto povinen odebrat a řešit jeden vlastní případ, ve třetím ročníku pak další dva, vždy minimálně se třemi kontrolami.

4 tématické bloky v průběhu studia

Do osnov Tříletého intenzivního výcviku v homeopatii jsou zařazeny také 4 čtyřhodinové tématické bloky, které jsou rozděleny na 2 bloky ve 2. ročníku a 2 bloky ve 3. ročníku.

1.blok  - Jak studovat materii mediku

2.blok  - Management homeopatické praxe a výzkum v homeopatii

3.blok  - Akutní supervize

4.blok - Jak nastartovat homeopatickou praxi se vším, co to obnáší

Časový harmonogram studia

Studium ve všech ročnících probíhá 1 víkend v měsíci (sobota + neděle ) od 9:00 do 18:00 hod. Ve druhém a třetím ročníku je výuka v sobotu od 9:00 do 18hod a v neděli od 9:00 do 16:00 hod.

Osnovy kurzu

Podrobné osnovy k celému tříletému výcviku a ke kurzu Člena první pomoci si můžete prohlédnout ZDE

Cena studia

Školné za každý ročník je možno uhradit po částech, které činí 1750,- za jeden studijní víkend (včetně nahrávky semináře v elektronické podobě, kterou nově od října 2017 posíláme všem účastníkům kurzu), nebo naráz. Číslo účtu a platební informace, včetně variabilního symbolu, budou zaslány registrovaným účastníkům emailem.

Nahrávky kurzů

Nepřítomným účastníkům automaticky elektronicky zasíláme podrobná skripta, doklad o zaplacení a nahrávku semináře ve vysoké kvalitě.

Přerušení studia

Studium je možné přerušit a plynule na něj navázat. Podmínkami jsou ukončený první ročník a nejpozdější opětovný nástup do 24 měsíců, ale vždy s počátkem školního roku, tzn. od října.

Kurz Člena první pomoci

Tento kurz je koncipován jako dvouletý, v celkovém rozsahu 120 vyučovacích hodin. Studium probíhá každý druhý měsíc, vždy celý víkend, během prvního a druhého ročníku, tedy 5 víkendu za první ročník a 5 víkendů za druhý ročník. Termíny Tříletého výcviku v homeopatii a kurzu Člena první pomoci se nekříží. Kurzovné za každý ročník kurzu Člena první pomoci je možno uhradit po částech, které činí 1200,- za jeden studijní víkend, nebo naráz.

Docházka

Povinná docházka nutná pro složení zkoušek je 80% ve druhém a třetím ročníku. K získání státem akreditovaného osvědčení z Člena kurzu první pomoci je nutno splnit také 80% docházky a složit úspěšně závěrečné zkoušky.

Diplom

Studium je zakončeno písemnou zkouškou. Po jejím úspěšném složení je vystaven diplom Prague College of Classical Homeopathy.

Zahájení

Výcvik bude zahájen v říjnu 2016 (Přesné termíny naleznete v sekci Homeopatické kurzy)

 

Přihlášky a kontakt

Na Tříletý intenzivní výcvik v homeopatii se můžete přihlásit ZDE

Petr Zachariáš

Prague College of Classical Homeopathy

Tel: (+420) 604 104 578

E-mail: pzacharias@pcch.cz

Web: http://www.pcch.cz

 

Homeopatie

Tyto stránky slouží pouze pro informativní účely a nenahrazují lékařskou péči.