Škola klasické homeopatie
Základní i postgraduální homeopatické kurzy pro veřejnost, lékařské i nelékařské profese

PCCH

Vysoká úroveň homeopatického vzdělání

Důraz na klinickou praxi a pochopení teorie

Přednášející s dlouholetými zkušenostmi

Vedení vlastních případů od 2. ročníku s podporou našich lektorů

Individuální podpora a vedení studentů

Navigace: Homeopatické kurzy a osnovy >> Kurz Člena první pomoci
Kurz Člena první pomoci e-mail print

pro studenty Prague College of Classical Homeopathy, terapeuty všech alternativních léčebných metod i širokou veřejnost

Chtěli byste porozumět anatomii a fyziologii lidského těla a naučit se orientovat v široké škále chronických i akutních onemocnění? Rozpoznat podle symptomů stavy ohrožující život a získat dovednosti jak během nich poskytnout první pomoc do příjezdu lékaře?

Nabízíme vám komplexní, státem akreditovaný zdravotnický kurz, na kterém získáte nejen dovednosti jak poskytnout kvalitní první pomoc, ale také porozumíte fyziologii lidského těla a procesům, které v něm probíhají. Vzhledem k tomu, že tento kurz je sestaven s ohledem na potřeby homeopatů nelékařů, klademe velký důraz na praktickou použitelnost v praxi a znalosti umožňující podle symptomů získat představu o tom, co se děje v těle pacienta a rozpoznat situace (ať už akutní či chronické) vyžadující lékařské ošetření a pomoc.

Tento kurz je koncipován v souladu s nejnovějšími zdravotnickými výzkumy, poznatky a doporučeními v oblasti poskytování první pomoci. Je známo, že kvalitně prováděná laická resuscitace významně prodlužuje čas, který je vyhrazený pro účinnou záchrannou akci až na dvojnásobek a i v případech, kdy nejde bezprostředně o život, má kvalitně provedená první pomoc svůj význam – vedle okamžitého pocitu úlevy dává nemocnému i šanci na menší druhotné poúrazové poškození a naději na menší komplikace během další odborné péče. Absolvování a úspěšné složení závěrečných zkoušek tohoto kurzu je povinné pro všechny studenty Tříletého intenzivního výcviku na Prague College of Classical of Homeopathy, kteří nemají lékařské či zdravotnické vzdělání či neabsolvovali podobný kurz.

Žádost o akreditaci je k tomuto kurzu ke shlédnutí zde.

Co se na kurzu naučíte?

  • rozpoznat vážná onemocnění nebo podezření na ně podle symptomů, např. jak poznat běžné bolesti hlavy a počáteční stadium meningitidy atd.
  • pochopíte funkce lidského těla a jeho jednotlivých částí
  • budete vědět, které symptomy jsou pro konkrétní nemoci typické a které nikoliv
  • naučíte se jak správně provádět první pomoc ve všech situacích a to jak s moderními pomůckami tak i bez nich.

Profil absolventa kurzu

Absolvent kurzu zná základy anatomie a fungování lidského těla. Umí se orientovat v akutních stavech a dalších vybraných onemocněních. Zvládá organizovat a poskytnout okamžitou první pomoc ve vážných a život ohrožujících stavech včetně provádění základních život ohrožujících úkonů s použitím resuscitační masky či dýchacího vaku. Je tak schopen poskytovat první pomoc při stavech ohrožujících život nebo zdraví osob (např. při úrazech, krvácení, dechových a oběhových selhání, šoku, popáleninách, úrazu elektrickým proudem, tonutí, bezvědomí, křečových stavech, intoxikaci) a zajistit odbornou pomoc do příjezdu záchranné služby. Absolvent je může vykonávat funkce garanta první pomoci v podniku nebo zdravotníka na různých akcích (např. zájezdy, výlety, tábory, školy v přírodě, lyžařské kurzy). Dále je schopen v plné míře zajistit zdravotní dozor na sportovních, kulturních nebo společenských akcích.

Vstupní předpoklady

Podmínkou pro přijetí účastníka do kurzu je řádně vyplněný vstupní dotazník, dosažení věku 18 let, ukončené základní vzdělání (které je třeba doložit kopií nejvyššího dosaženého vzdělání, nemusí být úředně ověřená) a zdravotní způsobilost potvrzená lékařem (příslušné formuláře budou emailem zaslány přihlášeným účastníkům).

Organizace kurzu

Kurz je rozložen do 10 víkendů v horizontu 2 let. Frekvence studia je jeden víkend 1x za 2 měsíce. Tento kurz je rozdělen na teoretickou část, která je zaměřena převážně na somatologii, anatomii a fyziologii s důrazem na pochopení funkcí lidského těla a jeho jednotlivých částí a symptomatologie většiny onemocnění, a praktickou část, kde se účastníci naučí na modelových situacích vzájemně mezi sebou s použitím pomůcek či rekvizit jednotlivé úkony první pomoci (např. polohování zraněného, kardiopulmonální resuscitace, přístup k nemocnému a manipulace s ním při situacích jako je např. autonehoda, úraz elektrickým proudem, intoxikace, šokový stav, tepelné poškození, tonutí). Školit Vás budou lektoři, kteří mají v tomto oboru dlouholetou praxi.

Časový harmonogram kurzu

sobota 9:00 - 18:00

neděle 9:00 - 16:00

Cena kurzu

Úhrada celého kurzu probíhá v 10 splátkách (5 splátek za rok ve frekvenci 1x za 2 měsíce). Každá splátka je 1200 Kč a je splatná bankovním převodem, a to vždy nejpozději k 15. dni v měsíci, ve kterém neprobíhá studium.

Bankovní spojení: 249125378/0300

Variabilní symbol: Každý účastník obdrží vždy zálohovou fakturu s variabilním symbolem.

Kurz je koncipován jako celek, z toho důvodu nelze navštěvovat jednotlivé semináře. Účastníci kurz hradí ve splátkách, a pokud se nemohou daného termínu zúčastnit, posíláme jim do 7 dnů po skončení semináře emailem všechny materiály: audionahrávku celého semináře ve vysoké kvalitě v elektronické podobě + skripta + doklad o zaplacení.

Závěrečné zkoušky a osvědčení o rekvalifikaci

Po úspěšném složení teoretické a praktické části zkoušky dle hodnotícího standardu (příslušná náplň zkoušek a studijní literatura bude studentům sdělena přímo na kurzu) a splnění docházky 80%, získává absolvent Osvědčení o rekvalifikaci podle vyhl. MŠMT č. 176/2009 Sb.

Přerušení studia

Pokud účastník kurzu nemůže v daném běhu kurzu pokračovat, je možné dokončit s příslušnou dokumentací vzdělání také v jiném kurzu.

Reference

Jsem spokojená, výklad je jasný, věcný, srozumitelný. Jen tak dál!! :- )

Skripta s přehledným výkladem učiva a množstvím internetových odkazů a vysvětlivek hodnotím na jedničku.

Srozumitelný, zajímavý výklad. Pro mne naprosto ideální.

Výuka probíhá srozumitelně, jsem maximálně spokojen. Přednášejícímu za výkon o tomto víkendu uděluji 1*. Výklad srozumitelný, dostatečně obsáhlý.

Mám z tohoto kurzu velkou radost. Hodiny jsou velmi pečlivě připravené, doprovázené nespočetným množstvím případů z praxe. Velmi též také oceňuji opakování látky v neděli ráno z předešlého dne.

Přednášky mi vyhovují, informací je hodně, ale velmi zajímavé. Super příklady z praxe. Energické podání udrží pozornost i při únavě.

Spokojenost. Tempo vyhovuje. Skripta pěkně zpracovaná včetně přehledně vysvětlených cizích slov.

S výukou jsem velmi spokojená. Modely a obrázky jsou super. Skripta perfektně napsané. Poznámky pod čarou výborné. Studovala jsem obor Zubní technik a pořád se mi zdály informace ze školy příliš úzce zaměřené na dutinu ústní (a jiné byly ne dost do hloubky), tak jsem ráda, že se konečně dozvídám to, co mě podrobně zajímalo. Díky.

Jsem velmi spokojená. Je fajn časté opakování cizích výrazů (odborných názvů). Jsem velmi ráda, že budeme psát testy a dozvíme se tak, na čem zamakat a jak takový test bude vypadat…vyhovovalo by mi ,kdybychom ve skriptech měli přesně to, co je promítáno na plátno. Líp bych se orientovala a líp by se mi to potom učilo. Ze 100 bodů dávám 99.

Velmi spokojená. Minulý týden jsem překládala zprávy německého ortopeda a radiologa a ta orientace byla výrazně lepší.

Forma mi vyhovuje, je super mít skripta celá pohromadě. Líbí se mi, že i ráno jsme znovu vše zopakovali. Díky. 

Homeopatie

Tyto stránky slouží pouze pro informativní účely a nenahrazují lékařskou péči.