Škola klasické homeopatie
Základní i postgraduální homeopatické kurzy pro veřejnost, lékařské i nelékařské profese

PCCH

Vysoká úroveň homeopatického vzdělání

Důraz na klinickou praxi a pochopení teorie

Přednášející s dlouholetými zkušenostmi

Vedení vlastních případů od 2. ročníku s podporou našich lektorů

Individuální podpora a vedení studentů

Navigace: Homeopatické kurzy a osnovy >> Dvouletý postgraduální výcvik
Dvouletý postgraduální výcvik e-mail print

2-LETÝ INTENZIVNÍ POSTGRADUÁLNÍ VÝCVIK V HOMEOPATII

pro absolventy homeopatických škol a praktikující homeopaty

 

Vážení Studenti,

rád bych Vás tímto pozval na 2 letý postgraduální výcvik, který otevíráme v říjnu 2018.

Hlavním cílem kurzu je ukázat studentům zážitkovou formou způsob odebírání komplikovaných případů v reálném čase, kombinování získaných informací a pozorování a přiblížit tak způsob homeopatického myšlení přímo během odebírání případu, které si je třeba pro úspěšnou praxi osvojit.Studenti se tohoto procesu aktivně účastní, kladou klientovi otázky a přímo se podílí na analýze případu.Cílem analýzy není jen nalezení léku, ale zejména ukázat studentům způsob, jakým homeopat během procesu odebírání případu přemýšlí, jak pokládá otázky v závislosti na tom, co klient spontánně říká, podle čeho volí příslušnou strategii, jak získává potřebné informace tam, kde to není jednoduché a jak je následně kombinuje spolu s informacemi získanými z vlastního pozorování.

V teoretické části kurzu vyučujeme materii mediku méně známých léků a soustředíme se také na výrazné prohloubení znalostí materie mediky se zaměřením na reálnou použitelnost získaných informací v praxi. Studenti získají znalosti mnoha malých léků a výrazněsi prohloubí znalostipolychrestů a schopnosti komplexní a rychlé diferenciální diagnostiky.

Jakou výhodu přináší nový koncept  postgraduálního kurzu?

  • Značné rozšíření a prohloubení znalostí homeopatické materie mediky zahrnující výrazné prohloubení znalostí polychrestů a studium velkého množství malých léků ve vazbě na polychresty a teorie jak rozpoznat, že případ vyžaduje malý lék?
  • Léky jsou přednášeny s důrazem na pochopení základní myšlenky každého léku a nejcharakterističtější symptomy a jejich kombinace, díky čemuž si je studenti budou mnohem snadněji pamatovat.
  • Schopnost rychle diferencovat léky bez použití repertoria zahrnující mnoho praktických cvičení na diferenciální diagnostiku všech probíraných léků.
  • Techniky studia materie mediky s důrazem na to jak studovat léky a jak zjistit, které informace jsou spolehlivé. Jaké materie mediky použít a které z nich jsou nejvhodnější na konkrétní druh informací. Plusy a mínusy nejznámějších materií medik. Jak poznat, jaké informace jsou u léku nejdůležitější, když jej studujeme poprvé a různé materie mediky nám poskytují odlišné informace.
  • Živé odebírání obtížných a komplikovaných případů s pravidelnými kontrolami zahrnující případy, které se studentům nedaří nebo případy dosud léčené neúspěšně homeopaticky.
  • Studium malých léků ve vazbě na polychresty pro snadnější zapamatování
Hlavním lektorem kurzu je Petr Zachariáš, homeopat s více než 14 letou praxí, hlavní lektor a zakladatel Prague College of Classical Homeopathy a přímý student Prof. George Vithoulkase.

Organizace studia:

2-letý intenzivnípostgraduální výcvik se skládá celkem z 10 víkendových studijních bloků. Studium začíná v říjnu 2018 a jednotlivé studijní bloky budou každý druhý měsíc, vždy jeden víkend za 2 měsíce. Studium bude probíhat v sobotu (9 - 18:00) a v neděli (9:00 - 18:00).

Místo konání:

Prague College of Classical Homeopathy, Lednická 1533, Praha - Kyje.

Cena kurzu a způsob úhrady:

Úhrada celého kurzu probíhá v 10 splátkách (5 splátek za rok ve frekvenci 1x za 2 měsíce). Každá splátka je 2000,- včetně DPH na základě zaslané zálohové faktury, kterou obdrží přihlášení účastníci.

Kurz je koncipován jako celek, a z toho důvodu nelze navštěvovat jednotlivé semináře. Účastníci jej hradí ve splátkách a pokud se nemohou zúčastnit, posíláme jim do 7 dnů po skončení semináře všechny materiály a sice: audionahrávku celého semináře ve vysoké kvalitě na profesionálně zpracovaném DVD+skripta+doklad o zaplacení.

Certifikát:

Po ukončení studia Vám bude předán Certifikát o ukončení postgraduálního programu přímo od Prague College of Classical Homeopathy.

Přihlášky:

Přihlášky či jakékoliv dotazy je možno zasílat emailem na: pzacharias@pcch.cz

 

 

Homeopatie

Tyto stránky slouží pouze pro informativní účely a nenahrazují lékařskou péči.