Škola klasické homeopatie
Základní i postgraduální homeopatické kurzy pro veřejnost, lékařské i nelékařské profese

PCCH

Vysoká úroveň homeopatického vzdělání

Důraz na klinickou praxi a pochopení teorie

Přednášející s dlouholetými zkušenostmi

Vedení vlastních případů od 2. ročníku s podporou našich lektorů

Individuální podpora a vedení studentů

Navigace: O homeopatii >> Co možná o homeopatii nevíte
Co možná o homeopatii nevíte e-mail print

Podle japonské studie z roku 2005, která zjišťovala oblíbenost alternativních metod léčby u veřejnosti, je homeopatie celkově na druhém místě (na prvním místě je herbalismus, na třetím akupunktura), ve vyspělých zemích je homeopatie dokonce na prvním místě, což je doklad její neustále narůstající oblíbenosti.

V mnoha zemích je homeopatie naprostou samozřejmostí a homeopatičtí lékaři jsou vyhledáváni se stejnou důvěrou jako u nás alopaté. Významné procento lidí (15 - 60%) se svěřuje do jejich péče např. v těchto zemích: Velká Británie, Belgie, Dánsko, Francie, Holandsko, Švédsko, Německo, Itálie, Rakousko, Španělsko, Irsko, Švýcarsko, USA, Indie (v Indii se odhaduje, že počet uživatelů homeopatie přesahuje 100.000.000 !)

Homeopatii ve světě používá i spousta význačných osobností, včetně prezidentů. Mezi vůbec nejzajímavější informaci týkající se velkých osobností v dějinách homeopatie patří používání homeopatie ve své době nejbohatšího muže světa - Rockefellera, který ač finančně podporoval rozvoj klasické medicíny a zejména alopatických léků (důvod byl prostý - tučné zisky z farmaceutického průmyslu), byl celý svůj život věrný homeopatii.

Základní zákon homeopatie "podobné léčí podobné" byl rozvinut a plně pochopen před 200 lety, ale zákon samotný je starý stejně jako klasická medicína. Již Hippokrates řekl, že existují pouze dva přístupy, jak přistupovat k nemocnému, a to způsobem "contraria contraris" neboli opačné opačným a "similia similibus" čili podobné podobným. Homeopatie nevnímá symptomy nemoci jako něco nežádoucího, co je třeba okamžitě potlačit. Symptomy nemoci produkuje naše tělo, aby se dostalo zpět do stavu zdraví a cílem správně zvoleného homeopatického léku je tělo podpořit a znovu stav zdraví nastolit, nikoliv pouze potlačovat jednotlivé symptomy bez jejich skutečného odstranění s ohledem na individuální příčinu.

Homeopatie je velmi oblíbená a v posledních letech stále roste její popularita. Mezi evropské země s největší homeopatickou tradicí patří Velká Británie. Samotná Královna matka celý život používala výhradně homeopatii. Možná právě proto se dožila tak požehnaného věku bez vážnějších nemocí. Celá královská rodina má k dispozici svého "dvorního" homeopata. Více informací můžete najít v knize "Homeopatie - královská léčba".

O homeopatii se hovoří jako o metodě, která nám dává možnost druhé volby a umožňuje nám znovu se rozhodnout, jak se svým zdravím po uzdravení se z chronické nemoci naložit. Je pak na nás, zda změníme svůj přístup a začneme se o psychické i fyzické zdraví aktivně starat nebo se vrátíme do starých kolejí. Homeopatie tak podporuje zodpovědnost za vlastní zdraví.

Homeopatické léky jsou nejlevnější léčiva na světě. Používají se v oblastech s velkou mírou chudoby a existuje řada projektů, které se věnují homeopatické péči v rozvojových zemích. Homeopatie přináší i nespornou finanční výhodu při chronických problémech, které jsou nejnákladnější položkou zdravotních pojišťoven. Tím, že má homeopatie potenciál odstranit chronické onemocnění (v závislosti na úrovni zdraví), umožňuje lidem žít svobodně bez léků a snížit tak náklady na zdravotní péči, které se pak může dostat těm, kteří ji potřebují.

Homeopatické léky jsou stále stejné a vyrábí se již několik set let dle přísně stanovených výrobních postupů. Na rozdíl od léků, které používá klasická medicína, nedochází k neustálému pokusu o zdokonalení, jelikož to není třeba (to je způsobeno tím, že homeopatie se zaměřuje na příčinu vzniku celkového stavu nemoci u každého jednotlivce). Jejich účinky jsou staletími ověřené a vyzkoušené, a pokud jsou používány dle homeopatických principů, mají sílu odstranit téměř všechny chronické nemoci bez pozdějšího užívání jakýchkoliv léků, a to jak alopatických, tak homeopatických.

Homeopatie není bylinná léčba. Léky jsou sice vyráběny pouze z přírodních substancí, ale mechanismus jejich účinku není stejný jako u fytoterapie (bylinné léčby). Homeopatie je bioinformační medicína a pohlíží na člověka celostně, holisticky, což znamená, že nevnímá člověka pouze mechanicky jako souhrn jednotlivých orgánových soustav na rovině fyzické a přistupuje ke každé části zvlášť, ale zahrnuje do terapeutického procesu také mentální a emoční stránku, která nás individualizuje a ukazuje naši jedinečnost.

Cílem homeopatické terapie není pouze "odstranění" fyzických symptomů, nýbrž vyladění celého člověka včetně jeho psychiky a emocí. Již zakladatel homeopatie Samuel Hahnemann řekl: "Neléčím nemoci, léčím člověka". Princip vychází ze starověké moudrosti „Neexistují nemoci, ale nemocní lidé.“

Za účinnost homeopatie mluví miliony spokojených uživatelů po celém světě. Existují také homeopatické nemocnice a centra, která se zabývají výzkumem homeopatie nejen v humánní, ale také veterinární oblasti. Stejně tak existuje řada klinických dvojitě slepých studií provedených v souladu s principy homeopatie, které hovoří pro účinnost vysoce naředěných substancí.

Homeopatie nehodnotí kvalitu života pouze podle délky dožití, ale jejím cílem je především kvalita života a zlepšení zdraví do té míry, abychom byli schopni žít na našem nejvyšším potenciálu zdraví, a to svobodně bez jakékoliv závislosti, fyzické bolesti a v psychické pohodě. Současný zdravotní stav populace je z pohledu homeopatie vnímán jako neustále se zhoršující, zejména kvůli alarmujícímu nárůstu vážných chronických onemocnění, které stále častěji zasahují psychiku a objevují se čímdál častěji už v dětském věku.

O homeopatii se mluví jako o medicíně budoucnosti, která má potenciál pozvednout úroveň zdraví všech lidí i zvířat a napravit škody, které jsme se na sobě napáchali.

 

Homeopatie

Tyto stránky slouží pouze pro informativní účely a nenahrazují lékařskou péči.